Geraadpleegde literatuur 

Nummer 2021-4
Petra Schaftenaar, Carolien Konijn & kelly Selvius | Changing the context to change the outcome?
Josien de Bie | Column Hersenkrakers
Clementine Degener | Leven in een gezin met ethnisch-culturele verschillen
Geke Klapwijk, Nina UIterwijk & Anneke Veenstra | Gezinshuizen in coronatijd
Afra de Berk, Wendy Nelen, Rianne Wassink-de Stigter, Evelyne Offerman, Michiel Asselman, Roel Kooijmans, Jolanda Buijze & Petra Helmond | Ingrijpende gebeurtenissen in het onderwijs
Frank van der Horst | Boekbespreking Grensjongeren

Nummer 2021-3
Sanne Berends & Ger Homburg | Het stimuleren van co-ouderschap
Josien de Bie | Rubriek Hersenkrakers
Fanny de Swart, Ron Scholte & William Burk | Conflict met de leerkracht?
Lydia van Hartingsveldt, Jacquelien Bulterman-Bos & Neely Anne de Ronde-Davidse | School-video-interactiebegeleiding in een leergemeenschap
Moniek Coorn | Rubriek In Zicht 
Nikita Schoemaker, Femmie Juffer, Harriet Vermeer & Lenneke Alink | Een warm nest
Ton Mooij | Valkuilen van het leerstofjaarsysteem

Nummer 2021-2
Saskia Mérelle, Diana van Bergen, Arne Popma & Daan Creemers | Suïcides onder adolescenten in Nederland | Interviewinstrument
Tycho Dekkers, Arne Popma, Brenda Jansen & Hilde Huizenga | Risicogedrag bij jongeren met ADHD
Gineke Hanzen | Volwassenen met visuele en ernstige verstandelijke beperkingen
Linda Traudes | De dynamische profielpiramide
Hein Zegers | Levenstrevedenheid boosten bij jongeren?

Nummer 2021-1
Pamela Jakobs & Charlotte Vissenberg | Samen met gezinnen beslissingen nemen, hoe doe je dat?
Marieke Brouwer, Narin Nijhof, Coleta van Dam, Erik Jansen, Joke Stoffelen, Roy Otten & Ron Scholten | Beter in transitie met de BETERapp?
Marlau van Rens | Betere overstap van basisschool naar voortgezet onderwijs 
Nanda van Raaphorst & Agnes Willemen | Zindelijkheidsproblemen bij kinderen met een TOS
Tako Engelfriet & Iris Koops | Opinie: Emotionele en psychische mishandeling

Nummer 2020-5
Jochanan Veerbeek & Bart Vogelaar | Hoogbegaafdheid en dynamisch testen
Judith Kertai, Geke Maes-van Buiten, Wietske Vriezen, Corrieke Buist-Veurink & Margreet Heek Veldhuizen | De WISC-V-NL bij hoogbegaafde kinderen
Sven Mathijssen | Hoogbegaafdheid en kindertekeningen
Jeroen Lavrijsen & Karine Verschueren | Cognitieve begaafdheid is geen risicofactor voor probleemgedrag
Agnes Burger-Veltmeijer | Onderkenning en diagnostiek bij vermoedelijk hoogbegaafde en/of dubbel-bijzondere leerlingen

Nummer 2020-4
Mirjam Pijl | De vroege herkenning van een autismespectrumstoornis
Chris Struiksma & Chruf van Kempen | Poortwachters in de dyslexiezorg
Sanne Giebers, Lex Hendriks & Petri Embregts | Emotionele ondersteuning in families van mensen met een licht verstandelijke beperking
Moniek Coorn | In zicht: Coronaproof werken
Christiaan Ruppert & Jan Hendriks | Geweld in de jeugdzorg
Merlijn Timmers & Trees Das | Het Huis van Professionaliteit
Brenda van den Broek & Joyce Gubbels | Kenmerken van excellente lezers

Nummer 2020-3
Liza van den Bosch | Variatie in begrijpend lezen
Veronique van Miert &Sheila Adjiembaks | 'Een hardt verhaal'
Tessa Kaufman | Verklaren, meten en voorkómen van chronisch slachtofferschap
Moniek Coorn | De jeugdzorg failliet?
Anne Hendriks | Meten, voorspellen en behandelen van agressie bij kinderen
Dorothee Horstkötter & Anke Snoek | Regeert de angst?
Kim van den Bogaard, Henk Nijman & Petri Embregts | Grensoverschrijdend gedrag bij mensen met een licht verstandelijke beperking

Nummer 2020-2
Jeroen Lammers | Bingedrinken onder jongeren
Josien de Bie | "Let je wel op je voeding?"
Niek Frans, Alexander Minnaert, Wendy Post & Ineke Oenema-Mostert | Signalering met de Cito-kleutertoetsen
Marit Kip, Leoniek Kroneman, Anne-Marie Slotboom, Hans Ket & Arne Popma | Institutionele agressie in de jeugdzorg
Nelly Snels Dolron | Opinieartikel echtscheiding
Nicole van Kesteren, Ilona Wildeman, Farino Oprins-van Liempd & Leanthe van Harten | Het lukt niet altijd
Anne van Turnhout | Het verkorten van de ervaren wachttijden in de zorg

Nummer 2020-1
Babette Diepeveen | Mogelijkheden voor vroegtijdige herkenning van een taalontwikkelingsstoornis (TOS)
Josien de Bie | Verstandsverwijstering
Lex Wijnroks | Kindermishandeling bespreekbaar maken met ouders
Ruben Boers | Zoeken naar de toekomst
Sophie de Valk | Repressie in residentiële jeugdzorginstellingen

Nummer 2019-5
Margriet Lenkens | De ervaringsdeskundige 2.0 
Frouke Sondeijker, Merel Kahmann & Esther Horrevoets | Digitalisering en de jeugd van tegenwoordig 
Frans Pijpers, Yvonne Vanneste, Ellen-Joan Wessels & Linda van den Haak | Early Life Stress 
Roxanna Camfferman | Praten over gewicht en leefstijl
Floortje Scheepers | Digitalisering en de jeugd van tegenwoordig

Nummer 2019-4
Marije Vermeulen | Slaapproblemen bij kinderen adolescenten
Josien de Bie | Column - In het duister
Sjoukje de Boer | Uitbehandeld? 
Laura Nooteboom, Eva Mulder, Chris Kuiper, Sanne van den Driesschen & Robert Vermeiren | Transformeren volgens ouders
Sheila Adjiembaks | (Niet) wie ik ben...
Geke Maes-van Buiten | Testcase - Intelligentieonderzoek bij vermoedelijk bij meer- en hoogbegaafde kinderen
Jarla Pijper | Een gebrek aan affectieve empathie bij gedragsstoornissen
Joni Reef | Gedetineerde vaders en hun kindere

Nummer 2019-3
Nienke Kool-Goudzwaard | Zelfbeschadigend gedrag
Lilian Vliek | Minder kinderen gepest op ervaren Kanjerscholen
Mariët van Raalte | Initiatieven binnen passend onderwijs 
Gerard Kocken, Mariët van der Molen & Bram Orobio de Castro | Stressbeleving bij pedagogisch medewerkers 
Elga Sikkens | Radicalisering als opvoedingsvraagstuk
Mieke Ketelaars | Samen op weg naar volwassenheid
Josien de Bie | Column Hersenkrakers

Nummer 2019-2
Willemijn Krebbekx & Marijke Naezer | Sexting vanuit het perspectief van jongeren
Ellis ter Beek | Jeugdigen met ernstig seksueel grensoverschrijdend gedrag 
Hanan Nhass | Tussen Gods genade en de toorn van de gemeenschap 
Juliette Sonderman | Genderspecifieke zorg aan slachtoffers van seksuele uitbuiting 
Anke van Dijke & Linda Terpstra | Twintig jaar hulpaanbod voor meisjes die slachtoffer zijn van loverboys 
Josien de Bie | Column: De aanfluiting van nu
Erik van Meersbergen | Interview Merel van Groningen 

Klik hier en lees de recensie over het themanummer! 

Nummer 2019-1
Renée van den Heuvel | Spelen met robots
Iris Dijkhuizen, Arjen Neven & Jipke Kool | In 2020 separeervrij
Eline Kolijn & JaapJan Boer | Psychische diversiteit
Joke Stoffelen | Seksualiteit en mensen met een verstandelijke beperking
Marjolein van Wijk-Herbrink & Jean Paul de Rijk | Schematherapeutisch werken in de JeugdzorgPlus
Tessa Kieboom, Carla Vreys & Kathleen Venderickx | Hoe een opleiding over (hoog)begaafdheid bij leerlingen het denken en handelen van leerkrachten verandert

Nummer 2018-11&12
Annemieke Konijnendijk | Van papier naar praktijk? 
Hilde Tempel & Charlotte Vissenberg | Een gat tussen wetenschap en praktijk
José Wichers–Bots & Trees Das | Meer dan registreren!
Leonieke Boendermaker & Marinus Spreen | Videofeedback om de kwaliteit van interventies te verhogen 
Christa Nieuwboer & Petra Veninga | De kwaliteit van online opvoedinformatie en de rol van de praktijkprofessional
Esther Kooymans, Anna Dekker & Peer van der Helm | Hoop een huis geven 
Josien de Bie | Column: Oh boy...

Nummer 2018-9&10 
Hendrien Kaal | Omgaan met dilemma's
Edith Geurts & Tim Mulder | Sociale steun na huiselijk geweld
Marije van der Hulst, Rianne Kok, Hanneke de Graaf & Peter Prinze | Zorg voor kwetsbare zwangere vrouwen en hun kinderen. | Aanvullend materiaal over de deelnemende organisaties
Jantien Gerdes & Erica de Bruïne | Naar de andere oever
Kristin Janssen & Wendela Wentzel | Preventie en aanpak van seksueel grensoverschrijdend gedrag onder kinderen en jongeren

Nummer 2018-5
Hieronder kunt u de extra tabellen in PDF vinden van nummer 5:

Margriet Heim e.a. | Tabel 3 en 4
Maartje van der Zandt e.a. | Tabel 3, 4, 6 en 8

Nummer 2018-3&4
Hieronder kunt u de literatuurlijsten vinden van nummer 3/4 over met als thema 'Verbinding, betrokkenheid en verantwoordelijkheid binnen de (ecologische) pedagogiek' onder redactie van dhr. Prof. Dr. Hans Jansen.

Hans Jansen | Waar doen we het voor? Ecologische bespiegelingen
Karel J. Mulderij | Geesteswetenschappelijke pedagogiek en het ecologisch perspectief. Een overzicht
Jan de Bekker en Cees Grol | In gesprek met en over het werk van Gadamer: Een zoektocht naar het nemen van pedagogische verantwoordelijkheid vanuit ecologisch perspectief 
Hans Jansen | Ecologische pedagogiek vanuit een paradigma III-perspectief
Maarten G. Spaander | Brief aan mijn kleinkind
Els Bos-de Groot en Tanja van der Vinne | Verbinding onderwijs en jeugdhulp. Een pleidooi voor een systemischcontextuele metavisie

Bent u op zoek naar literatuur uit de edities van voor 2018? Neemt u dan contact op met Manon Kok via m.kok@instondo.nl