Geraadpleegde literatuur 

Nummer 2019-4
Marije Vermeulen | Slaapproblemen bij kinderen adolescenten
Josien de Bie | Column - In het duister
Sjoukje de Boer | Uitbehandeld? 
Laura Nooteboom, Eva Mulder, Chris Kuiper, Sanne van den Driesschen & Robert Vermeiren | Transformeren volgens ouders
Sheila Adjiembaks | (Niet) wie ik ben...
Geke Maes-van Buiten | Testcase - Intelligentieonderzoek bij vermoedelijk bij meer- en hoogbegaafde kinderen
Jarla Pijper | Een gebrek aan affectieve empathie bij gedragsstoornissen
Joni Reef | Gedetineerde vaders en hun kinderen


Nummer 2019-3
Nienke Kool-Goudzwaard | Zelfbeschadigend gedrag
Lilian Vliek | Minder kinderen gepest op ervaren Kanjerscholen
Mariët van Raalte | Initiatieven binnen passend onderwijs 
Gerard Kocken, Mariët van der Molen & Bram Orobio de Castro | Stressbeleving bij pedagogisch medewerkers 
Elga Sikkens | Radicalisering als opvoedingsvraagstuk
Mieke Ketelaars | Samen op weg naar volwassenheid
Josien de Bie | Column HersenkrakersNummer 2019-2
Willemijn Krebbekx & Marijke Naezer | Sexting vanuit het perspectief van jongeren
Ellis ter Beek | Jeugdigen met ernstig seksueel grensoverschrijdend gedrag 
Hanan Nhass | Tussen Gods genade en de toorn van de gemeenschap 
Juliette Sonderman | Genderspecifieke zorg aan slachtoffers van seksuele uitbuiting 
Anke van Dijke & Linda Terpstra | Twintig jaar hulpaanbod voor meisjes die slachtoffer zijn van loverboys 
Josien de Bie | Column: De aanfluiting van nu
Erik van Meersbergen | Interview Merel van Groningen 

Klik hier en lees de recensie over het themanummer! 


Nummer 2019-1
Renée van den Heuvel | Spelen met robots
Iris Dijkhuizen, Arjen Neven & Jipke Kool | In 2020 separeervrij
Eline Kolijn & JaapJan Boer | Psychische diversiteit
Joke Stoffelen | Seksualiteit en mensen met een verstandelijke beperking
Marjolein van Wijk-Herbrink & Jean Paul de Rijk | Schematherapeutisch werken in de JeugdzorgPlus
Tessa Kieboom, Carla Vreys & Kathleen Venderickx | Hoe een opleiding over (hoog)begaafdheid bij leerlingen het denken en handelen van leerkrachten verandert


Nummer 2018-11&12
Annemieke Konijnendijk | Van papier naar praktijk? 
Hilde Tempel & Charlotte Vissenberg | Een gat tussen wetenschap en praktijk
José Wichers–Bots & Trees Das | Meer dan registreren!
Leonieke Boendermaker & Marinus Spreen | Videofeedback om de kwaliteit van interventies te verhogen 
Christa Nieuwboer & Petra Veninga | De kwaliteit van online opvoedinformatie en de rol van de praktijkprofessional
Esther Kooymans, Anna Dekker & Peer van der Helm | Hoop een huis geven 
Josien de Bie | Column: Oh boy...


Nummer 2018-9&10 
Hendrien Kaal | Omgaan met dilemma's
Edith Geurts & Tim Mulder | Sociale steun na huiselijk geweld
Marije van der Hulst, Rianne Kok, Hanneke de Graaf & Peter Prinze | Zorg voor kwetsbare zwangere vrouwen en hun kinderen. | Aanvullend materiaal over de deelnemende organisaties
Jantien Gerdes & Erica de Bruïne | Naar de andere oever
Kristin Janssen & Wendela Wentzel | Preventie en aanpak van seksueel grensoverschrijdend gedrag onder kinderen en jongeren


Nummer 2018-5
Hieronder kunt u de extra tabellen in PDF vinden van nummer 5:

Margriet Heim e.a. | Tabel 3 en 4
Maartje van der Zandt e.a. | Tabel 3, 4, 6 en 8


Nummer 2018-3&4
Hieronder kunt u de literatuurlijsten vinden van nummer 3/4 over met als thema 'Verbinding, betrokkenheid en verantwoordelijkheid binnen de (ecologische) pedagogiek' onder redactie van dhr. Prof. Dr. Hans Jansen.

Hans Jansen | Waar doen we het voor? Ecologische bespiegelingen
Karel J. Mulderij | Geesteswetenschappelijke pedagogiek en het ecologisch perspectief. Een overzicht
Jan de Bekker en Cees Grol | In gesprek met en over het werk van Gadamer: Een zoektocht naar het nemen van pedagogische verantwoordelijkheid vanuit ecologisch perspectief 
Hans Jansen | Ecologische pedagogiek vanuit een paradigma III-perspectief
Maarten G. Spaander | Brief aan mijn kleinkind
Els Bos-de Groot en Tanja van der Vinne | Verbinding onderwijs en jeugdhulp. Een pleidooi voor een systemischcontextuele metavisie

Cover Tvo 2019 4

Nieuwsbrief

Vul uw e-mailadres in en ontvang onze nieuwsbrief.