Geraadpleegde literatuur 

Nummer 2022-5

Angarath van der Zee-van den Berg | Depressie en angst tijdens zwangerschap en postpartum
Hedwig van Bakel, Ruby Hall, Marianne de Wolff, Mariska Klein Velderman & Jennie Alberti | Validiteit van de Lijst Signalen Verstoorde Gehechtheid
Marie-José van Hoof | Multidisciplinaire kinderpsychiatrische beoordeling van een jong kind
Jeroen Dewinter, Sascha Klomp & Anna van der Miesen | Autisme, genderdiversiteit en genderdysforie

Nummer 2022-4

Eva-Marijn Stegemann, Kelsey Nijssen, Mark Alexander Hommes & Arjan E.R. Bos | Dubbelzinnig verlies bij ouders van transgenderkinderen
Inge van Balkom, Annemiek Landlust, Carlijn Nijhuis, Elianne Zijlstra | Steunend ouderschap en genderdysforie
Lieke Vrouenraets, Annelou de Vries, Irma Hein & Martine de Vries | Uitdagingen in de zorg voor kinderen en jongeren met genderdiversiteit 
Birgit Jaarsma | Het dilemma: genderdiversiteit

Nummer 2022-3

Renske van der Cruijsen | Op zoek naar jezelf in een wereld vol anderen
Sanne de Vet | Stress in de kinderopvang?
Marianne Welmers-van de Poll | Werken aan de werkrelatie
Annemarieke Blankestein | Nieuwe toepassingen van systeeminterventies Volledig artikel | literatuur

Nummer 2022-2
Karlijn Heesen, Sanne Rasing, Ad Vermulst, Ron Scholte, Kim van Ettekoven, Rutger Engels & Daan Creemers | STORM: Duurzame Depressiepreventie voor Jongeren
Sonja Aalbers | De effectiviteit en toepassing van muziektherapie bij depressie en depressieve symptomen
Femke Scheltinga | Inzet van ICT-hulpmiddelen bij leesproblemen
Nina Esmeijer, Imke Schoppink & Coleta van Dam | Kortdurende machtigingen in de JeugdzorgPlus
Jan Brandsma | Column Deskundigheid vereist

Nummer 2022-1
Marloes van Verseveld | Versterk leerkracht én leerling om pesten te voorkomen
Marielle van Loenen, Mirjam Roemer & Ellen Verheul | Een samen naar School-klas
Loïs Schenk | De black box van mentoring
Annika Eenshuistra, Annemiek Harder & Erik Knorth | Professionalisering van pedagogisch medewerkers in residentiële jeugdhulp
Marco Wezenberg, Ilona Wilderman, Fieke Pannebakker & Mariska Klein Velderman | Parallel ouderschap na scheiding
Floortje Poels, Marjolein Ketelaar, Chiel Volman & Monique Adham | De kracht van ouders!
Extra tabellen bij het artikel De kracht van Ouders!

Nummer 2021-5
Michelle Achterberg | Gezinsstress tijdens corona
Hinke Endedijk, Kim Stroet & Dietsje Jolles | Onderwijs aan de keukentafel
Mirjam Kouijzer, Lars de Vroege & Anneloes van den Broek | Jongeren schreeuwen om hulp
Linda Dekker, Ruth Van der Hallen & Femke Truijens | De Covid-19-pandemie door de bril van kinderen en jongeren met autisme en hun familie

Nummer 2021-4
Petra Schaftenaar, Carolien Konijn & Kelly Selvius | Changing the context to change the outcome?
Josien de Bie | Column Hersenkrakers
Clementine Degener | Leven in een gezin met etnisch-culturele verschillen
Geke Klapwijk, Nina UIterwijk & Anneke Veenstra | Gezinshuizen in coronatijd
Afra de Berk, Wendy Nelen, Rianne Wassink-de Stigter, Evelyne Offerman, Michiel Asselman, Roel Kooijmans, Jolanda Buijze & Petra Helmond | Ingrijpende gebeurtenissen in het onderwijs
Frank van der Horst | Boekbespreking Grensjongeren

Nummer 2021-3
Sanne Berends & Ger Homburg | Het stimuleren van co-ouderschap
Josien de Bie | Rubriek Hersenkrakers
Fanny de Swart, Ron Scholte & William Burk | Conflict met de leerkracht?
Lydia van Hartingsveldt, Jacquelien Bulterman-Bos & Neely Anne de Ronde-Davidse | School-video-interactiebegeleiding in een leergemeenschap
Moniek Coorn | Rubriek In Zicht 
Nikita Schoemaker, Femmie Juffer, Harriet Vermeer & Lenneke Alink | Een warm nest
Ton Mooij | Valkuilen van het leerstofjaarsysteem

Nummer 2021-2
Saskia Mérelle, Diana van Bergen, Arne Popma & Daan Creemers | Suïcides onder adolescenten in Nederland | Interviewinstrument
Tycho Dekkers, Arne Popma, Brenda Jansen & Hilde Huizenga | Risicogedrag bij jongeren met ADHD
Gineke Hanzen | Volwassenen met visuele en ernstige verstandelijke beperkingen
Linda Traudes | De dynamische profielpiramide
Hein Zegers | Levenstevredenheid boosten bij jongeren?

Nummer 2021-1
Pamela Jakobs & Charlotte Vissenberg | Samen met gezinnen beslissingen nemen, hoe doe je dat?
Marieke Brouwer, Narin Nijhof, Coleta van Dam, Erik Jansen, Joke Stoffelen, Roy Otten & Ron Scholten | Beter in transitie met de BETERapp?
Marlau van Rens | Betere overstap van basisschool naar voortgezet onderwijs 
Nanda van Raaphorst & Agnes Willemen | Zindelijkheidsproblemen bij kinderen met een TOS
Tako Engelfriet & Iris Koops | Opinie: Emotionele en psychische mishandeling

Nummer 2020-5
Jochanan Veerbeek & Bart Vogelaar | Hoogbegaafdheid en dynamisch testen
Judith Kertai, Geke Maes-van Buiten, Wietske Vriezen, Corrieke Buist-Veurink & Margreet Henk-Veldhuizen | De WISC-V-NL bij hoogbegaafde kinderen
Sven Mathijssen | Hoogbegaafdheid en kindertekeningen
Jeroen Lavrijsen & Karine Verschueren | Cognitieve begaafdheid is geen risicofactor voor probleemgedrag
Agnes Burger-Veltmeijer | Onderkenning en diagnostiek bij vermoedelijk hoogbegaafde en/of dubbel-bijzondere leerlingen

Nummer 2020-4
Mirjam Pijl | De vroege herkenning van een autismespectrumstoornis
Chris Struiksma & Chruf van Kempen | Poortwachters in de dyslexiezorg
Sanne Giebers, Lex Hendriks & Petri Embregts | Emotionele ondersteuning in families van mensen met een licht verstandelijke beperking
Moniek Coorn | In zicht: Coronaproof werken
Christiaan Ruppert & Jan Hendriks | Geweld in de jeugdzorg
Merlijn Timmers & Trees Das | Het Huis van Professionaliteit
Brenda van den Broek & Joyce Gubbels | Kenmerken van excellente lezers

Nummer 2020-3
Liza van den Bosch | Variatie in begrijpend lezen
Veronique van Miert & Sheila Adjiembaks | 'Een hardt verhaal'
Tessa Kaufman | Verklaren, meten en voorkómen van chronisch slachtofferschap
Moniek Coorn | De jeugdzorg failliet?
Anne Hendriks | Meten, voorspellen en behandelen van agressie bij kinderen
Dorothee Horstkötter & Anke Snoek | Regeert de angst?
Kim van den Bogaard, Henk Nijman & Petri Embregts | Grensoverschrijdend gedrag bij mensen met een licht verstandelijke beperking

Nummer 2020-2
Jeroen Lammers | Bingedrinken onder jongeren
Josien de Bie | "Let je wel op je voeding?"
Niek Frans, Alexander Minnaert, Wendy Post & Ineke Oenema-Mostert | Signalering met de Cito-kleutertoetsen
Marit Kip, Leoniek Kroneman, Anne-Marie Slotboom, Hans Ket & Arne Popma | Institutionele agressie in de jeugdzorg
Nelly Snels Dolron | Opinieartikel echtscheiding
Nicole van Kesteren, Ilona Wildeman, Farino Oprins-van Liempd & Leanthe van Harten | Het lukt niet altijd
Anne van Turnhout | Het verkorten van de ervaren wachttijden in de zorg

Nummer 2020-1
Babette Diepeveen | Mogelijkheden voor vroegtijdige herkenning van een taalontwikkelingsstoornis (TOS)
Josien de Bie | Verstandsverwijstering
Lex Wijnroks | Kindermishandeling bespreekbaar maken met ouders
Ruben Boers | Zoeken naar de toekomst
Sophie de Valk | Repressie in residentiële jeugdzorginstellingen

Nummer 2019-5
Margriet Lenkens | De ervaringsdeskundige 2.0 
Frouke Sondeijker, Merel Kahmann & Esther Horrevoets | Digitalisering en de jeugd van tegenwoordig 
Frans Pijpers, Yvonne Vanneste, Ellen-Joan Wessels & Linda van den Haak | Early Life Stress 
Roxanna Camfferman | Praten over gewicht en leefstijl
Floortje Scheepers | Digitalisering en de jeugd van tegenwoordig

Nummer 2019-4
Marije Vermeulen | Slaapproblemen bij kinderen adolescenten
Josien de Bie | Column - In het duister
Sjoukje de Boer | Uitbehandeld? 
Laura Nooteboom, Eva Mulder, Chris Kuiper, Sanne van den Driesschen & Robert Vermeiren | Transformeren volgens ouders
Sheila Adjiembaks | (Niet) wie ik ben...
Geke Maes-van Buiten | Testcase - Intelligentieonderzoek bij vermoedelijk meer- en hoogbegaafde kinderen
Jarla Pijper | Een gebrek aan affectieve empathie bij gedragsstoornissen
Joni Reef | Gedetineerde vaders en hun kinderen

Nummer 2019-3
Nienke Kool-Goudzwaard | Zelfbeschadigend gedrag
Lilian Vliek | Minder kinderen gepest op ervaren Kanjerscholen
Mariët van Raalte | Initiatieven binnen passend onderwijs 
Gerard Kocken, Mariët van der Molen & Bram Orobio de Castro | Stressbeleving bij pedagogisch medewerkers 
Elga Sikkens | Radicalisering als opvoedingsvraagstuk
Mieke Ketelaars | Samen op weg naar volwassenheid
Josien de Bie | Column Hersenkrakers

Nummer 2019-2
Willemijn Krebbekx & Marijke Naezer | Sexting vanuit het perspectief van jongeren
Ellis ter Beek | Jeugdigen met ernstig seksueel grensoverschrijdend gedrag 
Hanan Nhass | Tussen Gods genade en de toorn van de gemeenschap 
Juliette Sonderman | Genderspecifieke zorg aan slachtoffers van seksuele uitbuiting 
Anke van Dijke & Linda Terpstra | Twintig jaar hulpaanbod voor meisjes die slachtoffer zijn van loverboys 
Josien de Bie | Column: De aanfluiting van nu
Erik van Meersbergen | Interview Merel van Groningen 

Klik hier en lees de recensie over het themanummer! 

Nummer 2019-1
Renée van den Heuvel | Spelen met robots
Iris Dijkhuizen, Arjen Neven & Jipke Kool | In 2020 separeervrij
Eline Kolijn & JaapJan Boer | Psychische diversiteit
Joke Stoffelen | Seksualiteit en mensen met een verstandelijke beperking
Marjolein van Wijk-Herbrink & Jean Paul de Rijk | Schematherapeutisch werken in de JeugdzorgPlus
Tessa Kieboom, Carla Vreys & Kathleen Venderickx | Hoe een opleiding over (hoog)begaafdheid bij leerlingen het denken en handelen van leerkrachten verandert

Nummer 2018-11&12
Annemieke Konijnendijk | Van papier naar praktijk? 
Hilde Tempel & Charlotte Vissenberg | Een gat tussen wetenschap en praktijk
José Wichers–Bots & Trees Das | Meer dan registreren!
Leonieke Boendermaker & Marinus Spreen | Videofeedback om de kwaliteit van interventies te verhogen 
Christa Nieuwboer & Petra Veninga | De kwaliteit van online opvoedinformatie en de rol van de praktijkprofessional
Esther Kooymans, Anna Dekker & Peer van der Helm | Hoop een huis geven 
Josien de Bie | Column: Oh boy...

Nummer 2018-9&10 
Hendrien Kaal | Omgaan met dilemma's
Edith Geurts & Tim Mulder | Sociale steun na huiselijk geweld
Marije van der Hulst, Rianne Kok, Hanneke de Graaf & Peter Prinze | Zorg voor kwetsbare zwangere vrouwen en hun kinderen. | Aanvullend materiaal over de deelnemende organisaties
Jantien Gerdes & Erica de Bruïne | Naar de andere oever
Kristin Janssen & Wendela Wentzel | Preventie en aanpak van seksueel grensoverschrijdend gedrag onder kinderen en jongeren

Nummer 2018-5
Hieronder kunt u de extra tabellen in de pdf's vinden:

Margriet Heim e.a. | Tabel 3 en 4
Maartje van der Zandt e.a. | Tabel 3, 4, 6 en 8

Nummer 2018-3&4
Hieronder kunt u de literatuurlijsten vinden van nummer 3/4 over het thema 'Verbinding, betrokkenheid en verantwoordelijkheid binnen de (ecologische) pedagogiek' onder redactie van dhr. prof. dr. Hans Jansen.

Hans Jansen | Waar doen we het voor? Ecologische bespiegelingen
Karel J. Mulderij | Geesteswetenschappelijke pedagogiek en het ecologisch perspectief. Een overzicht
Jan de Bekker en Cees Grol | In gesprek met en over het werk van Gadamer: Een zoektocht naar het nemen van pedagogische verantwoordelijkheid vanuit ecologisch perspectief 
Hans Jansen | Ecologische pedagogiek vanuit een paradigma III-perspectief
Maarten G. Spaander | Brief aan mijn kleinkind
Els Bos-de Groot en Tanja van der Vinne | Verbinding onderwijs en jeugdhulp. Een pleidooi voor een systemisch-contextuele metavisie

Bent u op zoek naar literatuur uit de edities van voor 2018? Neemt u dan contact op met Manon Kok via m.kok@instondo.nl