Tijdschrift voor Orthopedagogiek, TvO

Al 60 jaar functioneert dit tijdschrift als brug tussen de theorie en praktijk in het domein van de orthopedagogiek, onderwijs, gehandicaptenzorg en jeugdzorg. Een domein dat volop in beweging is en waarvan dit vakblad een onmisbaar onderdeel vormt.

Het tijdschrift biedt verdiepende inhoud met artikelen die zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek, waarbij een vertaalslag wordt gemaakt naar de praktijk. De wetenschappelijke resultaten worden op een leesbare en toegankelijke manier opgeschreven, zodat u er gelijk mee aan de slag kunt. De artikelen zijn actueel en sluiten aan bij wat er in de praktijk speelt. Wilt u door een nummer bladeren? Klik hier.

Het Tijdschrift voor Orthopedagogiek is voor gedragswetenschappers, (ortho)pedagogen, orthopedagoog-generalisten, psychologen, GZ-psychologen, maar ook studenten van de universitaire studie pedagogische wetenschappen, de hbo-opleiding pedagogiek of gerelateerde studie. Daarnaast is het tijdschrift interessant voor docenten aan de universiteit en hogeschool.

 

Benieuwd? Ontvang de komende 2 nummers voor slechts €15 inclusief BTW en verzendkosten. Klik hier om u aan te melden.