Veel gestelde vragen (en antwoorden):

1)     Wat is Tijdschrift voor Orthopedagogiek (TvO)?
2)     Wie is de uitgever van TvO?
3)     Hoeveel keer verschijnt TvO?
4)     Wie is de hoofdredacteur van TvO?
5)     Wat kost een lidmaatschap op TvO?
6)     Hoe kan ik me abonneren op TvO?
7)     Hoe zit het met de BTW?
8)     Hoe lang is de looptijd van een lidmaatschap?
9)     Wat is een actie-abonnement en wat zijn de voorwaarden?
10)   Contact?

1) Wat is Tijdschrift voor Orthopedagogiek (TvO)?
Het Tijdschrift voor Orthopedagogiek (TvO) heeft tot doel als brug te fungeren tussen theorie en praktijk in het brede domein van de orthopedagogiek, onderwijs, gehandicaptenzorg en jeugdzorg. 

2) Wie is de uitgever van TvO?
TVO wordt uitgegeven door Instituut Onderwijsondersteuning, Instondo B.V., Binnen Kalkhaven 263, 3311 JC Dordrecht. Uitgever is Marcel Mathijssen.

3) Hoeveel keer verschijnt TvO?
TvO verschijnt vijfmaal per jaar. Wij verwachten de nummers in de volgende maanden te versturen: februari, april, juni, september en november. 

4) Wie is de hoofdredacteur van TvO?
De hoofdredacteur is Mieke Ketelaars, m.ketelaars@instondo.nl.

5) Wat kost een lidmaatschap op TvO?
Een lidmaatschap in Nederland bedraagt €129,- inclusief BTW en verzendkosten per jaar. Voor België bedraagt het €139,- inclusief BTW en verzendkosten per jaar. Een studentenlidmaatschap bedraagt €90 per jaar. Van deze prijs kunnen studenten blijven profiteren tot maximaal één jaar na afstuderen. Voor organisaties, instellingen, besturen, samenwerkingsverbanden en scholen is een collectief lidmaatschap mogelijk. U kunt hiervoor contact opnemen met de uitgever.

6) Hoe kan ik een lidmaatschap nemen op TvO?
Het gemakkelijkst via de site: www.tijdschriftvoororthopedagogiek.nl/lidmaatschap.

7) Hoe zit het met de BTW?
De lidmaatschapprijzen zijn inclusief 6% BTW. 

8) Hoe lang is de looptijd van het lidmaatschap?
Een lidmaatschap op TvO gaat u aan voor minimaal één jaar. Wilt u het daarna stopzetten, dan moet u uiterlijk twee maanden voor de afloop ervan opzeggen. Dat kan niet telefonisch (om misverstanden te voorkomen), maar uitsluitend schriftelijk. Opzeggen kan ook per e-mail aan: administratie@instondo.nl.

9) Wat is een actie- of proeflidmaatschap en wat zijn de voorwaarden?
Bij een actie- of proeflidmaatschap heb je de gelegenheid om een aantal nummers te ontvangen en te kunnen beoordelen. Indien je hierna geen verder lidmaatschap op prijs stelt, dan willen we dat graag uiterlijk twee weken na ontvangst van het laatste nummer binnen het actie- of proeflidmaatschap horen. Dat kan schriftelijk of per e-mail aan: administratie@instondo.nl. Een actie- of proeflidmaatschap kan maar eenmaal worden afgesloten.

10) Contact?
Heb je nog een vraag of opmerking? Stuur dan een e-mail naar: info@instondo.nl en je ontvangt snel een antwoord.