Tijdschrift voor Orthopedagogiek is een uitgave van: Instondo B.V., Binnen Kalkhaven 263, 3311 JC Dordrecht, T +31 (0)78 645 50 85, E info@instondo.nl, I www.instondo.nl.

Uitgever: Marcel Mathijssen, T +31 (0)78 645 50 85, E m.mathijssen@instondo.nl.
Adjunct uitgever: Janneke van Loon, T +31 (0)78 645 50 85, E j.vanloon@instondo.nl

Hoofdredactie: Dr. Mieke Ketelaars, Freelance wetenschapsjournalist en Kennisredacteur VGCt, E m.ketelaars@instondo.nl.

Eindredactie/coördinatie: Olga Koppenhagen, Tekst & Traffic.

Redactie: Florine Engelberts Msc., Dr. Rianne Kok, Dr. Mirjam Kouijzer, Dr. Evelien Platje, Dr. Gemma Zantinge, Dr. Hinke Endedijk, José Kuijster en Janneke Altenburg 

Vormgeving: Verloop Drukkerij, T +31 (0)78 691 28 99, I www.verloop.nl.

Fotografie: René Schotanus, info@reneschotanus.com.

Druk: Veldhuis Media BV, T +31 (0)57 234 97 00, I www.veldhuismedia.nl.

Zelf bijdragen?
Heeft u zelf suggesties voor onderwerpen of zou u willen publiceren in TvO? Stuur dan een bericht naar de hoofdredacteur Mieke Ketelaars, via: m.ketelaars@instondo.nl.

Adverteren?
Voor informatie over mogelijkheden kunt u zich richten tot de uitgever via: sales@instondo.nl t.a.v. mevrouw M. Kok. 

Contact
Heeft u een vraag of opmerking over Tijdschrift voor Orthopedagogiek of over deze site? U kunt hiervoor dit formulier gebruiken. Heeft u een vraag over uw factuur of lidmaatschap? Dan kunt u ook rechtstreeks mailen naar: administratie@instondo.nl. Bijdragen als auteur? Bezoek dan de auteurspagina.

De redactie van TvO van links naar rechts: Gemma Zantinge, Mieke Ketelaars (hoofdredacteur), Mirjam Kouijzer, Lot Huurdeman (niet meer werkzaam), Hinke Endedijk, Rianne Kok, Florine Engelberts, Evelien Platje.

Nieuwsbrief

Vul uw e-mailadres in en ontvang onze nieuwsbrief.