Tijdschrift voor Orthopedagogiek is een uitgave van: Instondo B.V., Binnen Kalkhaven 263, 3311 JC Dordrecht, T +31 (0)78 645 50 85, info@instondo.nl, www.instondo.nl.

Uitgever: Janneke van Loon, T +31 (0)78 645 50 85, j.vanloon@instondo.nl.

Adjunct-uitgever:
Manon Kok, m.kok@instondo.nl

Coördinatie: Eveline van Amstel, e.vanamstel@instondo.nl.

Hoofdredactie: Drs. Birgit Jaarsma

Eindredactie: Olga Koppenhagen, Tekst & Traffic.

Redactie: Janneke Altenburg, Dr. Hinke Endedijk, Florine Engelberts Msc., Dr. Rianne Kok, Dr. Mirjam Kouijzer, Dr. Evelien Platje en Dr. Gemma Zantinge.

Vormgeving: Verloop Drukkerij, T +31 (0)78 691 28 99, www.verloop.nl.

Fotografie: Ren√© Schotanus, info@reneschotanus.com.

Druk: Veldhuis Media BV, T +31 (0)57 234 97 00, I www.veldhuismedia.nl.

Zelf bijdragen?
Heeft u zelf suggesties voor onderwerpen of zou u willen publiceren in TvO? Stuur dan een bericht naar Eveline van Amstel, via: e.vanamstel@instondo.nl.

Adverteren?
Voor informatie over mogelijkheden kunt u zich richten tot de uitgever via: sales@instondo.nl t.a.v. mevrouw M. Kok. 

Contact
Heeft u een vraag of opmerking over Tijdschrift voor Orthopedagogiek of over deze site? U kunt hiervoor dit formulier gebruiken. Heeft u een vraag over uw factuur of lidmaatschap? Dan kunt u ook rechtstreeks mailen naar: administratie@instondo.nl. Bijdragen als auteur? Bezoek dan de auteurspagina.

De redactie van TvO van links naar rechts: Gemma Zantinge, Mieke Ketelaars (oud-hoofdredacteur), Mirjam Kouijzer, Lot Huurdeman (niet meer werkzaam), Hinke Endedijk, Rianne Kok, Florine Engelberts, Evelien Platje.