Nieuwsupdate december 2019

Wilt u in de toekomst ook de nieuwsupdate van TvO ontvangen? Vul dan in de rechterkolom uw gegevens gelijk in!


Actueel

Belangenbehartigers: positie van mensen met een beperking verslechterd
De positie van mensen met een beperking is niet beter geworden sinds Nederland zich verbond aan het VN-verdrag Handicap. Dat stelt de Alliantie VN-verdrag in een schaduwrapportage. Het is de afgelopen drie jaar juist moeilijker geworden om volwaardig mee te doen in de maatschappij.
Volgens de Alliantie stijgt de werkloosheid onder mensen met een beperking en ook hebben meer van hen te maken met armoede. Er is een tekort aan betaalbare aangepaste woningen en er is een groeiend aantal kinderen dat vanwege hun beperking is uitgesloten van het reguliere schoolsysteem.
In de Alliantie zijn vijf belangenbehartigers verbonden voor mensen met een fysieke, psychische of geestelijke beperking. De schaduwrapportage is gebaseerd op de ervaringen van mensen met een beperking en op bronnenonderzoek. De bevindingen worden aangeboden aan het VN-mensenrechtencomité in Genève. 
Bron: NOS

Leesvaardigheid van Nederlandse vijftienjarigen daalt
De leesvaardigheid van Nederlandse jongeren daalt ten opzichte van die van leeftijdgenoten in andere landen. Dat blijkt uit PISA, een driejaarlijks onderzoek naar de leerprestaties van jongeren wereldwijd. Niet alleen de leesvaardigheid daalt, maar ook het leesplezier.
Nederland scoort in het onderzoek, waaraan 600.000 vijftienjarigen in 79 landen verspreid over de wereld hebben deelgenomen, sowieso middelmatig – ook bij wiskunde en natuurwetenschappen.
Slecht 1 procent van de Nederlandse vijftienjarigen haalt het hoogste niveau van de zes vaardigheidsniveaus die Pisa hanteert. Maar erger dan het kleine aantal excellente lezers is dat een kwart van de Nederlandse jongeren niveau 2 niet haalt. Dat wordt beschouwd als het minimum dat je nodig hebt om als mondige burger te kunnen deelnemen in de kennissamenleving.
Zestig procent van de onderzochte Nederlandse jongeren zegt alleen te lezen als het echt moet, om informatie te vinden bijvoorbeeld. Bijna de helft vindt lezen tijdverspilling. Voor 20 procent van de vijftienjarigen is lezen een hobby.
Volgens Stichting Lezen onderstrepen de uitkomsten nadrukkelijk dat het versterken van de leesbevordering noodzakelijk is.
Gerlien van Dalen, directeur-bestuurder Stichting Lezen: ‘Het is schrijnend dat in een welvarend land als Nederland 42% van de jongeren lezen tijdverspilling vindt en 24% van de jongeren mogelijk onvoldoende leesvaardig school verlaat. We kennen deze trend van ontlezing al een tijdje. We zetten programma’s als BoekStart en de Bibliotheek op school en campagnes als De Nationale Voorleesdagen en De Jonge Jury in om van kinderen en jongeren gemotiveerde lezers te maken. Vandaar dat wij een leesoffensief volop steunen en meer structurele aandacht bepleiten.’
Bron: Inct

Twee derde leerkrachten heeft leerling uit arm gezin
65 procent van de leerkrachten in het basisonderwijs heeft kinderen in de klas die opgroeien in armoede. Dat blijkt uit een online peiling van DUO Onderwijsonderzoek & Advies onder zevenhonderd leerkrachten.
De leerkrachten herkennen armoede het vaakst aan kleding en schoeisel van de leerlingen, de vakantieverhalen in de klas, het feit dat ouders niet kunnen betalen voor buitenschoolse activiteiten en de persoonlijke hygiëne van kinderen.
76 procent van de leerkrachten zegt dat opgroeien in armoede een negatieve invloed heeft op de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen. Volgens 55 procent heeft armoede een negatieve invloed op de leerprestaties. 46 procent heeft ooit ten behoeve van een leerling in armoede contact gehad met de gemeente, Stichting Leergeld, het schoolmaatschappelijk werk of een andere organisatie.
De meerderheid van de leerkrachten meldt dat de school maatregelen heeft voor kinderen die opgroeien in armoede. De school verwijst bijvoorbeeld naar hulporganisaties of heeft een potje voor deelname aan buitenschoolse activiteiten.
'Het is goed dat scholen ouders helpen om hulp te vinden als ze dat willen', zegt Tom van Yperen, expert kwaliteit jeugdstelsel bij het Nederlands Jeugdinstituut. 'En dat ze kinderen de mogelijkheid bieden om mee te doen aan álle schoolactiviteiten.'
'We weten dat armoede een negatieve uitwerking kan hebben op de ontwikkeling van kinderen. Armoede is een bekende risicofactor, net als leven in een achterstandsbuurt. Maar pas op: denken in termen van risicofactoren kan stigmatiserend werken, alsof een kind in een gezin met armoede niet goed wordt opgevoed. Ook in een liefdevol gezin in armoede kan een kind zich geborgen voelen. Beschouw de hulp en steun aan deze gezinnen dus niet als een brevet van onvermogen, maar als een extra steun in de rug om hun kansen te vergroten.'
Bron: DUO Onderwijsonderzoek & Advies; Nederlands Jeugdinstituut

Eerste resultaten onderzoek PTSS bij mensen met een visuele beperking
Hoe is het om iets traumatisch mee te maken als je slechtziend of blind bent? En hoe ervaren deze mensen posttraumatische stress?
Deze vragen legden onderzoekers van het VUMC en de Robert Coppes Stichting voor aan achttien mensen met een visuele beperking en een posttraumatische stressstoornis. Ieder verhaal is uniek, maar uit de resultaten blijkt dat er grofweg drie manieren zijn waarop de visuele beperking de traumatische ervaringen kan beïnvloedden. De beperking kan invloed hebben op:
1) de kans op het meemaken van een traumatische gebeurtenis;
2) ervaringen tijdens een traumatische gebeurtenis;
3) de gevolgen van een traumatische gebeurtenis.
Veel van de interviewdeelnemers hebben een lange zoektocht naar de juiste hulp achter de rug. Volgens de meeste deelnemers is de rol van de visuele beperking in de behandeling van PTSS niet heel groot.

Aandachtspunten
Wel noemden zij verschillende aandachtspunten. De belangrijkste daarvan zijn:

  • het vinden van alternatieven voor visuele aspecten van behandelingen, bijvoorbeeld door bij EMDR te werken met geluiden in plaats van vingerbewegingen;
  • het afstemmen van communicatie op de persoon met een visuele beperking, bijvoorbeeld door meer verbale communicatie te gebruiken en niet met plaatjes te werken;
  • aandacht voor faciliteiten en toegankelijkheid, bijvoorbeeld door te zorgen voor een vertrouwde, rustige omgeving.

Klik hier voor meer informatie.
Bron: Robbert Coppes Stichting

Nieuwsbrief

Vul uw e-mailadres in en ontvang onze nieuwsbrief.