Nieuwsupdate oktober 2019

Wilt u in de toekomst ook de nieuwsupdate van TvO ontvangen? Vul dan in de rechterkolom uw gegevens gelijk in!


Actueel

Meer aandacht nodig voor uitvragen suïcidale gedachten bij jongeren

Vraag standaard naar suïcidegedachten in GGZ-jeugdonderzoek, dat is het pleidooi van NJI-expert Erik Jan de Wilde in aanloop naar het algemeen overleg suïcidepreventie. Het kabinet heeft verschillende maatregelen in gang gezet om het aantal zelfdodingen onder jongeren terug te dringen. Zo is er sprake van capaciteitsuitbreiding en professionalisering bij 113 zelfmoordpreventie en ligt er een plan voor het terugdringen van suïcides in JeugdzorgPlus. Volgens de Wilde is er echter meer nodig. Vragen over suïcide worden vaak niet gesteld vanuit privacyoverwegingen, omdat professionals bang zijn dat het jongeren op een idee brengt of uit angst voor het antwoord. Het uitvragen van suïcidale gedachten helpt echter om het gesprek op gang te laten komen en zou daarom standaard moeten worden uitgevraagd. Bron: NJI.

Screen op de middelbare school op psychische problemen

Aanhoudende psychische problemen kunnen met een eenvoudige screening worden opgespoord in de eerste klassen van de middelbare school, aldus Saliha el Bouhaddani. Vervolgens kan een groepstraining gericht op het versterken van zelfvertrouwen en sociale identiteit de problemen verminderen. El Bouhaddani screende voor haar onderzoek ruim 1800 jongeren door heel Nederland op twee momenten in een jaar. Bron: UMCG

JIM ook op lange termijn effectief

Het inzetten van een JIM (een informele mentor uit het netwerk van de jongere) leidt in 70 procent van de situaties tot het voorkomen van uithuisplaatsing. Dit blijkt uit onderzoek van Levi van Dam, Geert Jan Stams en Lotte Heijmans. Het merendeel van de mentoren houdt ook na afronding van de hulpverlening contact met de jongere. Veel JIMs zien hun participatie als een natuurlijk proces en ervaren geen verandering in de kwaliteit van de relatie met de jongere. Hoewel de ondersteuning vanuit de hulpverlening door de mentoren als positief wordt ervaren, zou de positie van een JIM beter gecommuniceerd kunnen worden naar andere organisaties. Ook contact met andere JIMs zou wenselijk zijn. De onderzoekers adviseren om alle partijen goed betrokken te houden. Bron: ggznieuws

Diabetes maakt jongeren kwetsbaar

Eén op de vijf jongeren met diabetes ontwikkelt een psychische stoornis. Dit blijkt uit promotieonderzoek van Linh Nguyen. De oorzaak hiervoor ligt waarschijnlijk bij de spanning tussen het gedrag dat typisch is voor deze leeftijdsfase en de discipline die noodzakelijk is bij diabetes. Met name angst- en stemmingsproblematiek overheersen. Volgens Nguyen komen de klachten niet zozeer vaker voor, maar zijn ze vooral ernstiger. Ze raadt dan ook aan om diabetes-specifieke zorgen uit te vragen. Uit het onderzoek bleek overigens niet dat ouderlijke problematiek gevolgen heeft voor deze groep jongeren. Bron: ggznieuws


Edities 2018 - 2019

september 2018 | oktober 2018 | november/december 2018 | januari 2019 | februari 2019 | maart 2019 | april 2019 | mei 2019 | september 2019

Cover Tvo 2019 4

Nieuwsbrief

Vul uw e-mailadres in en ontvang onze nieuwsbrief.