Zoeken op trefwoord 'Jeugdzorg'

Geweld in de jeugdzorg

Jan Hendriks, Christiaan Ruppert

TvO 2020-4

Wat nu, na twee grote onderzoeken naar (seksueel) geweld on de jeugdzorg?

In dit artikel wordt ingegaan op twee rapporten over (seksueel) geweld in de jeugdzorg. De aanpak van de commissie- Samson en commissie-De Winter wordt kort uiteengezet, evenals de analyses en aanbevelingen. Kinderen waren in de periode vanaf 1945 tot nu regelmatig niet veilig in de jeugdzorg. Ook nu komen
seksueel misbruik en geweld nog voor, aldus beide commissies. Het artikel mondt uit in een oproep om snel en concreet aan de slag te gaan met de aanbevelingen. Er is nog te weinig gebeurd om de veiligheid van kinderen in de jeugdzorg daadwerkelijk te vergroten.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Jeugdzorg | Kindermishandeling, seksueel geweld en huiselijk geweld

'Een hardt verhaal'

Sheila Adjiembaks, Veronique van Miert

TvO 2020-3

Een pilot gericht op de narratieve benadering in een JJI

Uit onderzoek blijkt dat jongeren zowel tijdens als na hun verblijf in een justitiƫle jeugdinrichting (JJI) ervaren dat medewerkers hen niet echt kennen. Dit terwijl het
ervaren van verbinding in de werkrelatie van groot belang is. Een narratieve benadering kan bijdragen aan het versterken van de werkrelatie tussen medewerkers en jongeren. Daarmee wordt immers ruimte geboden voor wat betekenisvol is vanuit het eigen verhaal. In dit artikel bespreken we de resultaten van een pilot in een JJI waarin een toegepaste narratieve methodiek is ingezet van Young in Prison. De resultaten suggereren dat de methodiek voor zowel professionals als de jongeren betekenisvol kan zijn.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Interventies | Jeugdzorg

Nieuwsbrief

Vul uw e-mailadres in en ontvang onze nieuwsbrief.