Zoeken op trefwoord 'Persoonlijke ontwikkeling'

De black box van mentoring

Loïs Schenk

TvO 2022-1

Mentoring is gebaseerd op het idee dat het sociale netwerk van een jongere uitgebreid en versterkt kan worden door een volwassene buiten het netwerk te koppelen aan die jongere. Door regelmatig met elkaar op te trekken kan de jongere groeien in verschillende ontwikkelingsdomeinen (Rhodes, 2005). Ten eerste kan een mentor de sociaal-emotionele ontwikkeling van de jongere ondersteunen, door de positieve relationele ervaring die de jongere heeft met de mentor.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Mentoring | Persoonlijke ontwikkeling

De kracht van ouders!

Monique Adham, Marjolijn Ketelaar, Floortje Poels, Chiel Volman

TvO 2022-1

De relatie tussen empowerment van ouders en ontwikkeling van dagelijkse vaardigheden van kinderen met een lichamelijke beperking

Jonge kinderen leren en ontwikkelen zich door de interactie met hun omgeving. In die omgeving spelen hun ouders een cruciale rol. Voor ouders van kinderen met een beperking gaat deze rol vaak gepaard met flinke uitdagingen. Voor een optimale ontwikkeling van het kind is het daarom belangrijk dat ouders zich in hun rol als opvoeder in hun kracht worden gezet en voldoende competent voelen (samengevoegd: empowered voelen) om de opvoeding van het kind te dragen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Ouders | Persoonlijke ontwikkeling

School-video-interactiebegeleiding in een leergemeenschap

Jacquelien Bulterman-Bos, Lydia van Hartingsveldt, Neely de Ronde-Davidse

TvO 2021-3

Een middel voor bewustwording en samen leren

Passend onderwijs doet een groot beroep op de pedagogische kwaliteiten van leraren. Leraren geven aan dat de verschillen in onderwijsbehoeften toegenomen zijn en dat problemen complexer zijn geworden. Dat raakt hun gevoelens van handelingsbekwaamheid (self-efficacy). Er is behoefte aan ondersteuning bij het omgaan met deze diversiteit, zeker waar het gaat om gedrag. School-video-interactiebegeleiding (svib) is een effectieve manier om leraren daarbij te helpen. Svib is echter een individuele benadering. Uit onderzoek is bekend dat juist een team van collega’s waarin nauw wordt samengewerkt, helpt om beter in te kunnen spelen op diversiteit. We hebben daarom onderzocht of svib toegepast kan worden in een leergemeenschap. Uit het onderzoek blijkt dat een svib-gemeenschap positieve effecten kan hebben, waarbij leraren zich vooral meer bewust worden van de dingen die goed gaan.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Onderwijs | Persoonlijke ontwikkeling

Het Huis van Professionaliteit

Trees Das, Merlijn Timmers

TvO 2020-4

Een methodiek om professioneel handelen te onderzoeken

Er wordt steeds meer belang gehecht aan een professionele attitude en het verantwoorden van de keuzes die gemaakt worden ten aanzien van het inzetten van methoden en technieken en vaardigheden. Professionalisering is immers een continu en dynamisch proces dat gericht is op het verbeteren, corrigeren of herijken van handelen. Ook wordt tegenwoordig steeds meer nadruk gelegd op de onderbouwing en verantwoording van wat professioneel handelen wordt genoemd. In dit artikel wordt verduidelijkt hoe je je professionaliteit kunt ontwikkelen met behulp van het Huis van Professionaliteit. Dit wordt beschreven aan de hand van een uitgewerkt praktijkvoorbeeld.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Persoonlijke ontwikkeling

De toekomst van de orthopedagogiek

Paul Iske

TvO 2019-5

In de orthopedagogiek zijn professionals dagelijks bezig met het verbeteren van de leeromstandigheden voor kinderen met verschillende problemen. Zij doen dit met grote inzet en veel kennis, maar toch gaat niet altijd alles zoals gehoopt. Dat komt door de dynamiek en complexiteit van het werkgebied. We kunnen daarover teleurgesteld zijn, maar naast de faalkosten zijn er ook faalopbrengsten. In dit stuk beschrijven we hoe we een omgeving kunnen creëren waarin mensen kunnen proberen, mislukken en leren en op die manier het best kunnen omgaan met de kansen en uitdagingen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Persoonlijke ontwikkeling