TvO 2018 6

In de kennisbank van Tijdschrift voor Orthopedagogiek (TvO) zijn artikelen opgeslagen van verschillende jaargangen. Als abonnee kunt op verschillende manieren in het archief zoeken: op trefwoord en vrij op zoekterm. U treft de artikelen aan als opgemaakt PDF-document.

Om van de kennisbank gebruik te maken moet u zich eerst registreren  Daarna kunt u hier onder inloggen. Heeft u nog vragen? Kijk eerst op de pagina met veelgestelde vragen.

Heeft u hulp nodig, stel dan uw vraag aan: administratie@instondo.nl.Persoonlijkheidsstoornissen bij adolescenten: een ondergeschoven kindje?

Annelies Laurenssen

Men lijkt nog steeds terughoudend in het stellen van een persoonlijksheidsstoornis bij adolescenten. Dit, terwijl uit onderzoek is gebleken dat persoonlijkheidsstoornissen bij adolescenten op een betrouwbare manier gediagnosticeerd kunnen worden en de prevalentie ervan hoog is, net zo hoog als bij volwassenen. Hoe later een persoonlijkheidsstoornis bij adolescenten gediagnosticeerd wordt, hoe ernstiger en chronischer de problematiek vaak wordt. Vroeg ingrijpen is daarom belangrijk.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Adolescentie | Diagnostiek | Sociaal emotionele- en gedragsproblemen

Metacognitie in relatie tot cognitieve functies en executieve functies

Floor van Loo

Onze cognitieve ontwikkeling kan in twee, elkaar niet wederzijdse uitsluitende, wederkerige onderdelen worden uitgesplitst: het vergaren van domeinspecifieke kennis enerzijds en het ontwikkelen van domeinalgemene kennis anderzijds. In dit artikel pleiten we ervoor om vaker, explicieter en bewuster, domeinalgemene kennis aan te bieden aan onze kinderen en jongeren met en zonder ontwikkelingsachterstand of -voorsprong, vanzelfsprekend in relatie tot het aanbieden van domeinspecifieke kennis.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Adolescentie | Brein | Diagnostiek | Digitalisering | Diversiteit en integratie | Hoogbegaafdheid | Interventies | Jonge kind | Kindermishandeling, seksueel geweld en huiselijk geweld | LVB en EMB | Onderwijs | Opvoeding | Ouders | Samenwerking (ketenpartners) | Sociaal emotionele- en gedragsproblemen | Verslavingsproblematiek

Impact van scheiding op het jonge kind

Paula van Dommelen | Mariska Klein Velderman | Fieke Pannebakker

Dit artikel verkent het verband tussen scheiding en psychosociaal functioneren en welbevinden van kinderen in groep 3 en 4 van de basisschool.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Echtscheiding | Jonge kind | Opvoeding | Sociaal emotionele- en gedragsproblemen

Nieuwsbrief

Vul uw e-mailadres in en ontvang onze nieuwsbrief.