TvO 2019-1

In de kennisbank van Tijdschrift voor Orthopedagogiek (TvO) zijn artikelen opgeslagen van verschillende jaargangen. Als abonnee kunt op verschillende manieren in het archief zoeken: op trefwoord en vrij op zoekterm. U treft de artikelen aan als opgemaakt PDF-document.

Om van de kennisbank gebruik te maken moet u zich eerst registreren  Daarna kunt u hier onder inloggen. Heeft u nog vragen? Kijk eerst op de pagina met veelgestelde vragen.

Heeft u hulp nodig, stel dan uw vraag aan: administratie@instondo.nl.In 2020 separeervrij - Wat is de mening van GGZ-medewerkers?

Iris Dijkhuizen | Jipke Kool | Arjen Neven

Algemeen wordt aangenomen dat separeren niet bijdraagt aan het welzijn van patiënten. Er wordt steeds meer geïnvesteerd in het terugdringen van het aantal separaties. Het doel van dit onderzoek is om na te gaan wat de mening is van medewerkers van Fivoor met betrekking tot de haalbaarheid van het terugdringen van het aantal separaties.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Interventies

Spelen met robots - Robots ter ondersteuning van interventies bij kinderen met een ernstige fysieke beperking

Renée van den Heuvel

Dit artikel vat de resultaten samen van een promotieonderzoek naar de mogelijkheden van robots ter ondersteuning van spel voor kinderen met een ernstige fysieke beperking. Nieuwe technologie kan voor hen nieuwe spelmogelijkheden bieden, maar biedt ook kansen om aan specifieke therapeutische doelen te werken.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Digitalisering | Interventies | LVB en EMB | Onderwijs

Psychische diversiteit op school - Maak het bespreekbaar

JaapJan Boer | Eline Kolijn

Dit artikel beschrijft een pilot gericht op het ontwikkelen van een schoolbrede aanpak tegen stigmatisering voor 10-14-jarigen. Het doel van de aanpak is begrip van en waardering voor psychische diversiteit binnen de schoolse setting bevorderen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Diversiteit en integratie | Onderwijs

Seksualiteit en mensen met een verstandelijke beperking - Een wetenschappelijke verkenning

Joke Stoffelen

Seksualiteit bij mensen met een verstandelijke beperking is een wezenlijk thema. Mensen met een verstandelijke beperking hebben, net als alle mensen, seksuele rechten. Aandacht voor seksualiteit heeft een directe relatie met de kwaliteit van leven. In de begeleiding van mensen met een verstandelijke beperking ligt het accent nog te vaak op probleemgedrag, seksueel misbruik en de risico’s van seksueel gedrag.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Kindermishandeling, seksueel geweld en huiselijk geweld | LVB en EMB

Schematherapeutisch werken in de JeugdzorgPlus - Veilig in verbinding

Jean Paul de Rijk | Marjolein van Wijk-Herbrink

In de JeugdzorgPlus wordt behandeling geboden aan jongeren met complexe problematiek bij wie vrijwillige hulpverlening onvoldoende resultaat heeft gehad. Hoewel vaak aanvullende therapieën worden ingezet, brengen jongeren de meeste tijd door op de 24-uurs behandelgroep, waar jeugdzorgwerkers het behandelklimaat vormgeven. Wij beargumenteren dat Schematherapeutisch werken, gebaseerd op Schematherapie, een veelbelovende basismethodiek is die jeugdzorgwerkers houvast biedt in de omgang met de complexe gedragsproblemen van de jongeren.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Adolescentie | Brein | Interventies | Ouders | Sociaal emotionele- en gedragsproblemen | Verslavingsproblematiek

Hoe een opleiding over (hoog) begaafdheid bij leerlingen het denken en handelen van leerkrachten verandert

Tessa Kieboom | Kathleen Venderickx | Carla Vreys

Hoog)begaafde leerlingen hebben behoefte aan uitdaging. In het huidige basisonderwijs in Vlaanderen wordt hier weinig doeltreffend op ingespeeld. Dit komt door een gebrek aan kennis over passend onderwijs aan (hoog)begaafde kinderen. De kennisoverdracht via de lerarenopleidingen schiet in deze tekort. Om deze lacune op te vullen, heeft het Vlaamse expertisecentrum Exentra zijn jarenlange kennis en ervaring gebundeld in een meerjarig opleidingstraject voor basisscholen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Adolescentie | Diagnostiek | Diversiteit en integratie | Hoogbegaafdheid | Interventies | Jonge kind | Kindermishandeling, seksueel geweld en huiselijk geweld | LVB en EMB | Onderwijs | Opvoeding | Ouders | Samenwerking (ketenpartners) | Sociaal emotionele- en gedragsproblemen | Verslavingsproblematiek

Nieuwsbrief

Vul uw e-mailadres in en ontvang onze nieuwsbrief.