TvO 2020-2

In de kennisbank van Tijdschrift voor Orthopedagogiek (TvO) zijn artikelen opgeslagen van verschillende jaargangen. Als abonnee kunt op verschillende manieren in het archief zoeken: op trefwoord en vrij op zoekterm. U treft de artikelen aan als opgemaakt PDF-document.

Om van de kennisbank gebruik te maken moet u zich eerst registreren  Daarna kunt u hier onder inloggen. Heeft u nog vragen? Kijk eerst op de pagina met veelgestelde vragen.

Heeft u hulp nodig, stel dan uw vraag aan: administratie@instondo.nl.Bingedrinken onder jongeren

Jeroen Lammers

Het overgrote deel van de alcoholpreventie gericht op jongeren in Nederland is universeel, dat wil zeggen gericht op alle jongeren. Daarbij wordt te weinig rekening gehouden met jongeren die kwetsbaar zijn voor alcoholmisbruik en -verslaving. Dit artikel beschrijft de resultaten van het onderzoek naar preventieprogramma Take it Personal, gericht op jongeren die vanwege hun persoonlijkheid meer kans hebben op te veel drinken en problematisch drinken.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Adolescentie | Interventies | Verslavingsproblematiek

Signalering met de Cito-kleutertoetsen

Niek Frans | Alexander Minnaert | Ineke Oenema-Mostert | Wendy Post

De kleutertoetsen van Cito zijn de afgelopen jaren veelvuldig in het nieuws geweest. De toetsen zouden niet betrouwbaar genoeg zijn om taal- en/of rekenproblemen vast te stellen bij kleuters. In 2013 zijn we gestart met een uitgebreid onderzoek naar de bruikbaarheid van deze toetsen voor het signaleren van
taal- en/of rekenproblemen. In een serie diepte-interviews met kleuterleerkrachten en een analyse van toetsgegevens van ruim 1.800 leerlingen hebben we gekeken naar het ervaren nut en de stabiliteit van de scores tussen groep 1 en groep 6.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Diagnostiek | Onderwijs

Institutionele agressie in de jeugdzorg

Hans Ket | Marit Kip | Leoniek Kroneman | Arne Popma | Anne-Marie Slotboom

Institutionele agressie – agressie van jongeren binnen een gesloten jeugdzorginstelling – is een veelvoorkomend probleem met ernstige gevolgen voor de betrokken jongeren, hun groepsgenoten en behandelaars. In de literatuur is tot op heden voornamelijk aandacht geweest voor individuele factoren die agressie
beïnvloeden. Het is echter noodzakelijk om ook inzicht te verkrijgen in instellingsgebonden factoren (privacy, personeel, behandeling), om residentiële instellingen te ondersteunen in het beperken en voorkomen van institutionele agressie.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Opinieartikel echtscheiding

Nelly Snels Dolron

Dat één op de vijf kinderen per jaar te horen krijgen dat hun ouders gaan scheiden en dat zij en hun ouders goede voorlichting, extra aandacht en hulp nodig hebben, daar is iedereen het wel over eens. Lastiger is de aandacht voor de 10 tot 15% van de scheidingen die zo problematisch zijn dat kinderen blijvende
schade ondervinden door wat ze meemaken. Maar liefst 16.000 kinderen hebben ernstige last van de gevolgen van een scheiding. Ze hebben problemen
op school, vertonen eerder gedragsproblemen en ervaren emotionele stress.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Echtscheiding

Het lukt niet altijd

Leanthe van Harten | Nicole van Kesteren | Farina Oprins-van Liempd | Ilona Wildeman

Binnen de jeugdgezondheidszorg (JGZ) stijgt de vraag naar digitale zorg en hulpverlening (eHealth). Een voorbeeld hiervan is blended care, wat verwijst naar een
combinatie van online en offline behandelingen en contacten. Na beperkte resultaten in het gebruik van blended care-modules rondom excessief huilen en pesten is onderzocht welke belemmerende en bevorderende factoren van invloed waren op implementatie. Vooral op het niveau van de innovatie en de organisatie signaleerden JGZ-professionals belemmerende factoren.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Digitalisering | Jonge kind

Het verkorten van de ervaren wachttijden in de zorg

Anne van Turnhout

Wachttijden in de zorg zijn vaak erg lang, ook wanneer er een urgente en ernstige zorgvraag ligt. Waar de focus meestal ligt op het verkorten van de wachtlijsten zelf, lijkt dit vooralsnog weinig effect te hebben. Tegelijkertijd wordt er zelden stilgestaan bij de mogelijkheden om de ervaren wachttijd te verkorten. In dit artikel beschrijven we een onderzoek naar de meerwaarde van het verkorten van ervaren wachttijd door middel van digitale communicatie tijdens de wachtperiode.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Digitalisering

Nieuwsbrief

Vul uw e-mailadres in en ontvang onze nieuwsbrief.