TvO 2020-1

In de kennisbank van Tijdschrift voor Orthopedagogiek (TvO) zijn artikelen opgeslagen van verschillende jaargangen. Als abonnee kunt op verschillende manieren in het archief zoeken: op trefwoord en vrij op zoekterm. U treft de artikelen aan als opgemaakt PDF-document.

Om van de kennisbank gebruik te maken moet u zich eerst registreren  Daarna kunt u hier onder inloggen. Heeft u nog vragen? Kijk eerst op de pagina met veelgestelde vragen.

Heeft u hulp nodig, stel dan uw vraag aan: administratie@instondo.nl.Mogelijkheden voor vroegtijdige herkenning van een taalontwikkelingsstoornis

Babette Diepeveen

Primaire taalontwikkelingsstoornissen (TOS) zijn relatief veelvoorkomend, maar worden vaak pas laat ontdekt, wat nadelig is voor het ontwikkelingsperspectief van het kind. In de beschreven studie is onderzocht hoe kinderen met TOS eerder zouden kunnen worden herkend aan de hand van gegevens uit de dossiers van de jeugdgezondheidszorg.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Diagnostiek | Jonge kind

Repressie in residentiële jeugdzorginstellingen

Sophie de Valk

Jongeren met ernstige gedrags- of psychiatrische problemen die niet thuis of in een pleeggezin kunnen wonen, worden in residentiële jeugdzorginstellingen geplaatst. Maar bepaalde aspecten van deze residentiële (forensische) jeugdzorginstellingen bedreigen effectiviteit van de behandeling die ze daar krijgen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Adolescentie | Interventies | Sociaal emotionele- en gedragsproblemen

Kindermishandeling bespreekbaar maken met ouders

Lex Wijnroks

Organisaties zoals Samen-Veilig, bieden trainingen aan voor professionals werkzaam in de kinderopvang, peutercentra, scholen en andere settingen, om het signaleren van kindermishandeling en het voeren van gesprekken met ouders of verzorgers te verbeteren. Voor zover bekend, zijn deze trainingen nooit onderzocht op effectiviteit. In dit onderzoek is het effect onderzocht van het trainingsprogramma Signalering en gespreksvoering met ouders, ontwikkeld door het Studiecentrum Samen Veilig-Midden-Nederland.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Diagnostiek | Interventies | Kindermishandeling, seksueel geweld en huiselijk geweld | Ouders

Zoeken naar de toekomst

Ruben Boers

In Nederland bevindt zich een grote groep jongeren en jongvolwassenen zonder nationaliteit. Zij zijn Nederlands, groeien hier op, maar mogen niet (of slechts gedeeltelijk) naar school, ze mogen niet werken en niet op andere manieren bijdragen aan de maatschappij. Zij worden in een kwetsbare en afhankelijke positie gedwongen en hebben te maken met stigma en uitsluiting. Dit artikel bespreekt de rol van het ongedocumenteerd zijn op de identiteitsontwikkeling van jongeren aan de hand van een casus.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Adolescentie | Diversiteit en integratie

Nieuwsbrief

Vul uw e-mailadres in en ontvang onze nieuwsbrief.