TvO 2019-5

In de kennisbank van Tijdschrift voor Orthopedagogiek (TvO) zijn artikelen opgeslagen van verschillende jaargangen. Als abonnee kunt op verschillende manieren in het archief zoeken: op trefwoord en vrij op zoekterm. U treft de artikelen aan als opgemaakt PDF-document.

Om van de kennisbank gebruik te maken moet u zich eerst registreren  Daarna kunt u hier onder inloggen. Heeft u nog vragen? Kijk eerst op de pagina met veelgestelde vragen.

Heeft u hulp nodig, stel dan uw vraag aan: administratie@instondo.nl.De toekomst van de orthopedagogiek

Paul Iske

In de orthopedagogiek zijn professionals dagelijks bezig met het verbeteren van de leeromstandigheden voor kinderen met verschillende problemen. Zij doen dit met grote inzet en veel kennis, maar toch gaat niet altijd alles zoals gehoopt. Dat komt door de dynamiek en complexiteit van het werkgebied. We kunnen daarover teleurgesteld zijn, maar naast de faalkosten zijn er ook faalopbrengsten. In dit stuk beschrijven we hoe we een omgeving kunnen creëren waarin mensen kunnen proberen, mislukken en leren en op die manier het best kunnen omgaan met de kansen en uitdagingen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Persoonlijke ontwikkeling

De ervaringsdeskundige 2.0

Margriet Lenkens

Voor jongeren kan het prettig zijn om ondersteuning te krijgen van iemand die vergelijkbare gebeurtenissen heeft meegemaakt. De afgelopen jaren worden in dat kader steeds vaker ervaringsdeskundigen ingezet. Deze groei kent vooralsnog geen stop, wat vooral te verklaren is doordat ervaringskennis, naast praktijkkennis en wetenschappelijke kennis, steeds meer op waarde wordt geschat. Maar wat zijn de mogelijkheden en de beperkingen van deze vorm van ondersteuning?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Interventies

Digitalisering en de jeugd van tegenwoordig

Floortje Scheepers

Digitalisering maakt steeds meer mogelijk, zowel wat betreft behandelingen en zorgprocessen als het nog beter verzamelen van data en het analyseren en interpreteren van die data. In de jeugdzorg is het van groot belang het bewustzijn hierover te vergroten. Digitalisering heeft voordelen, maar brengt ook uitdagingen en risico’s met zich mee. Omdat deze ontwikkeling onomkeerbaar is, vergt het een proactieve houding van de jeugdsector om op een constructieve manier met de uitdagingen en risico’s ervan om te gaan. Dit artikel beschrijft de ontwikkelingen op het gebied van digitalisering en gaat in op de mogelijkheden en beperkingen ervan.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Adolescentie | Digitalisering

Jeugdgezondheidszorg voor vluchtelingenkinderen

Esther Horrevoets | Merel Kahmann | Frouke Sondeijker

Nederland kende de afgelopen jaren een forse toestroom van vluchtelingen. Een groot deel van de statushouders in ons land is jonger dan 18 jaar. Minderjarige vluchtelingen vormen een kwetsbare groep met een verhoogd risico op allerlei (gezondheids)problemen. In dit artikel brengen we drie praktijken in beeld waarin de JGZ samenwerkt met o.a. onderwijs, peuterspeelzalen en lokale teams om minderjarige vluchtelingen eerder in beeld te krijgen en passende ondersteuning te bieden.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Diversiteit en integratie | Onderwijs | Samenwerking (ketenpartners)

Early Life Stress

Linda van den Haak | Frans Pijpers | Yvonne Vanneste | Ellen-Joan Wessels

In dit artikel vragen we aandacht voor de toename van stress bij kinderen en hoe dat zal leiden tot steeds meer gezondheidsproblemen wanneer we niet ingrijpen. We leggen uit hoe stress gezond blijft en bijdraagt aan een gezonde groei en ontwikkeling, leggen uit wat we verstaan onder Early Life Stress en presenteren aangrijpingspunten voor preventie van Early Life Stress. Wij presenteren het Allostatische Belasting Model (ABM), een conceptuele ‘kapstok’ die kan worden gebruikt om de wetenschappelijke kennis toe te passen in de praktijk.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Diagnostiek | Jonge kind | Samenwerking (ketenpartners)

Praten over gewicht en leefstijl

Roxanna Camfferman | Jutka Halberstadt | Pomme van Maarschalkerweerd | Sanne Niemer | Jaap Seidell

Het gesprek over gewicht en leefstijlverandering goed kunnen voeren is belangrijk, omdat er steeds meer kinderen zijn met overgewicht of obesitas. Veel professionals, ouders en kinderen vinden dit lastig en gaan hierdoor het gesprek niet aan of beëindigen het gesprek vroegtijdig. Dit artikel beschrijft de verschillende barrières die zorgprofessionals ervaren in gesprekken over gewicht en leefstijl. Bovendien komt aan bod op welke manier stigma’s en woordkeuze effect hebben op ouders en kinderen. Aan het einde van het artikel worden verschillende tips beschreven.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Diagnostiek | Interventies | Onderwijs

Nieuwsbrief

Vul uw e-mailadres in en ontvang onze nieuwsbrief.