Zoeken op auteur 'Femke Scheltinga'

Inzet van ICT-hulpmiddelen bij leerproblemen

Femke Scheltinga

TvO 2022-2

Kijk goed naar wat de verwachte opbrengst voor een jongere moet zijn

Om jongeren met een zwakke leesvaardigheid te ondersteunen bij het leesproces, zijn verschillende ICT hulpmiddelen beschikbaar. Jongeren kunnen gebruikmaken van tekst-naar-spraakprogramma’s en software. Ze kunnen teksten beluisteren tijdens het lezen, zodat ze alle aandacht op de betekenis van de tekst kunnen richten. De kwaliteit van zulke hulpmiddelen is in de loop der jaren steeds toegenomen, maar toch worden de mogelijkheden niet altijd benut in het onderwijs. Om zicht te krijgen op de effectiviteit van ICT-ondersteuning, is in opdracht van het Nationaal Kwaliteitsinstituut Dyslexie en Dyslexie Centraal een literatuurstudie uitgevoerd.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Digitalisering | Jongeren