Zoeken op auteur 'Imke Schoppink'

Kortdurende machtigingen in de JeugdzorgPlus

Coleta van Dam | Nina Esmeijer | Imke Schoppink

TvO 2022-2

Verklaringen en effecten van de toename van kortdurende machtigingen gesloten jeugdhulp

Een verblijf in de JeugdzorgPlus is een ingrijpende en kostbare maatregel; er wordt dan ook gestreefd naar zo min mogelijk en zo kort mogelijke gesloten plaatsingen. Om dit te bewerkstelligen worden de laatste jaren meer kortdurende machtigingen afgegeven. In dit onderzoek naar de duur van de machtigingen in de JeugdzorgPlus is informatie opgehaald bij kinderrechters, professionals en jongeren. Hieruit bleek dat korte machtigingen vaak verlengd worden, en dat verlengingen nadelige gevolgen hebben voor de voortgang van de behandeling en zorgen voor stress en valse hoop bij jongeren. Ook komt het voor dat korte machtigingen worden afgegeven vanwege een tekort aan passende alternatieven en vervolgplekken. Het onderzoek levert relevante aanbevelingen op voor de hulpverleningspraktijk.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Jeugdzorg | Jongeren