Zoeken op auteur 'Kim van Ettekoven'

STORM: Duurzame Depressiepreventie voor Jongeren

Daan Creemers | Rutger Engels | Kim van Ettekoven | Karlijn Heesen | Sanne Rasing | Ron Scholte | Ad Vermulst

TvO 2022-2

De effectiviteit van STORM onder real-life omstandigheden

Depressie onder jongeren is wereldwijd een zorgelijk probleem. Vroegtijdige signalering en onderkenning van de problematiek en het aanbieden van effectieve preventie is daarom belangrijk. Om depressiepreventie duurzaam aan te bieden werd STORM ontwikkeld. Deze preventieve aanpak is geïmplementeerd binnen de schoolomgeving waarbij gebruikgemaakt is van regionale netwerksamenwerking van zorg- en onderwijsprofessionals.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Jongeren