Zoeken op auteur 'Mariëlle van Loenen'

Een Samen naar School-klas

Mariëlle van Loenen | Mirjam Roemer | Ellen Verheul

TvO 2022-1

Ieder kind heeft recht op onderwijs, ook kinderen voor wie het onderwijs niet toegankelijk is vanwege cognitieve en/of sociaal-emotionele beperkingen. Dit onderzoek heeft de effecten onderzocht van plaatsing van vier leerlingen met een verstandelijke beperking in een nieuwe Samen naar School-klas in een reguliere basisschool op hun ontwikkeling.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Onderwijs | Verstandelijke beperking