Zoeken op auteur 'Annemiek Harder'

Professionalisering van pedagogisch medewerkers in de residentiƫle jeugdhulp

Annika Eenshuistra | Annemiek Harder | Erik Knorth

TvO 2022-1

Een-op-eengesprekken met jeugdigen als focus van een trainingsprogramma

We lijken het in Nederland liever kwijt dan rijk te zijn: het groepswonen binnen de residentiƫle jeugdhulp. Niet alleen is het een dure vorm van zorg, ook zijn er vragen over de mogelijke negatieve (bij)effecten van een verblijf in een leefgroep. Het beleid is er al decennialang op gericht het aantal plaatsingen in deze vorm van zorg te verminderen. De focus ligt op minder dure en minder ingrijpende vormen van zorg, bijvoorbeeld gezinshuizen en pleegzorg.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Jeugdzorg | Pedagogisch medewerker

Jubileumartikel - Eenzaam, maar niet alleen

Annemiek Harder | Mieke Ketelaars

TvO 2021-4

In ons jubileumjaar blikken we terug op artikelen die in het verleden in TvO zijn gepubliceerd en spreken we hier met een expert over. Hoe heeft de kennis zich ontwikkeld? En staan we nog steeds achter de conclusies? In deze vierde jubileumbespreking spreken we met Annemiek Harder over een artikel uit 1987 over eenzaamheid van jeugdigen in tehuizen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Jeugdzorg | Sociaal emotionele- en gedragsproblemen