Zoeken op auteur 'Clementine Degener'

Leven in een gezin met etnische-culturele verschillen

Clementine Degener

TvO 2021-4

Etnische identiteit van transcultureel geplaatste pleegkinderen in Nederland

In Nederland is geen empirisch wetenschappelijke kennis bekend over etnische identiteit van pleegkinderen. Daarom is er een exploratief kwalitatief onderzoek gedaan naar Nederlandse pleegkinderen met een migratieachtergrond die transcultureel zijn geplaatst. Uitkomsten laten zien dat het ontwikkelen van een etnische identiteit complex kan zijn voor deze groep kinderen. Ze krijgen te maken met verschillende en contrasterende boodschappen over wie ze zijn en bij wie ze horen. Daarbij kan hun etnische identiteit intersecteren met pleegkindkenmerken. Pleegkinderen kunnen echter ook verbinding ervaren met hun etnische achtergrond. Pleegouders zouden door pleegzorginstellingen kunnen worden ondersteund in de etnische socialisatie van hun pleegkinderen. Zij zouden bijvoorbeeld handvatten aangereikt kunnen krijgen over hoe ze op open wijze met pleegkinderen het gesprek kunnen aangaan over etniciteit en hoe zij kunnen samenwerken met ouders in de etnische socialisatie van pleegkinderen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Diversiteit en integratie | Opvoeding