Zoeken op auteur 'Kelly Selvius'

Changing the context to change the outcome?

Carolien Konijn | Petra Schaftenaar | Kelly Selvius

TvO 2021-4

Een praktijkgericht onderzoek naar een transitie richting kleinschaligheid in de gesloten jeugdzorg

In de gesloten jeugdzorg (JeugdzorgPlus) is een grote verandering gaande, waarbij gestreefd wordt naar minder gedwongen plaatsingen en minder dwang en beperking gedurende opnames. Een van de mogelijkheden om dit te realiseren is het ontwikkelen van kleinschaliger voorzieningen waarbij de specifieke behandeling, het leefklimaat en de omgeving gericht is op normaliseren. In dit onderzoek doen we verslag van zo’n transitie in een JeugdzorgPlus-instelling. We evalueren de verhuizing met betrokken jongeren en medewerkers en beschrijven de succesfactoren en de nadelen. Overwegend kan gesteld worden dat alle betrokkenen de transitie als positief ervaren hebben.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Jeugdzorg