Zoeken op auteur 'Tijs Kleemans'

De diagnose dyscalculie in het PO

Marije Huijsmans | Tijs Kleemans | Evelyn Kroesbergen

TvO 2021-4

De ene leerling met dyscalculie is de andere niet

Tegen dyscalculie wordt vaak binair aangekeken: er is wel óf geen sprake van een rekenstoornis. Wat echter opvalt, is dat leerlingen variëren in hun reken-/wiskundevaardigheden en dus ook een eigen profiel van sterktes en zwaktes hebben wat betreft reken/wiskunde en gerelateerde cognitieve vaardigheden. Door een leerling te bestempelen als rekenzwak of te diagnosticeren met dyscalculie wordt te weinig rekening gehouden met de vraag in welke domeinen van het rekenen (en gerelateerde vaardigheden) de problemen zich precies voordoen en welke onderwijsaanpassingen daar geschikt voor zijn. Iedereen kan zich blijven ontwikkelen in het rekenen, mits het leerproces op de juiste wijze ondersteund wordt.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Diagnostiek | Leerproblemen | Onderwijs