Zoeken op auteur 'Nikita Schoemaker'

Een warm nest

Lenneke Alink | Femmie Juffer | Nikita Schoemaker | Harriet Vermeer

TvO 2021-3

Positief opvoeden bij pleegzorg

Wanneer kinderen (tijdelijk) niet bij hun biologische ouders kunnen wonen, heeft gezinsopvoeding zoals pleegzorg de voorkeur. Kinderen die in een pleeggezin geplaatst worden, hebben vaak negatieve ervaringen gehad, zoals het gescheiden worden van hun biologische ouders en kindermishandeling. Deze ervaringen
kunnen resulteren in emotionele en gedragsproblemen. Ook bemoeilijken deze ervaringen de ontwikkeling van een veilige gehechtheidsrelatie met de pleegouders, terwijl een veilige gehechtheidsrelatie juist emotionele en gedragsproblemen kan voorkomen of verminderen. Uit meta-analyses blijkt dat pleegouders baat kunnen hebben bij interventies die erop gericht zijn om hen te ondersteunen bij uitdagingen die zij ervaren bij de opvoeding van hun pleegkind. Met name ouderuitkomsten en gedragsproblemen bij pleegkinderen lijken te veranderen als gevolg van interventies. Voor de effectiviteit van Video-feedback
Intervention to promote Positive Parenting and Sensitive Discipline voor pleegzorg (VIPP-FC) is in huidig promotieonderzoek nog geen bewijs gevonden.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Interventies | Jeugdzorg