Zoeken op auteur 'Ton Mooij'

Valkuilen van het leerstofjaarsysteem

Ton Mooij

TvO 2021-3

Minst en meest gevorderde leerlingen de dupe

De onderwijsinspectie constateert jaarlijks dat in scholen veel goed gaat. Maar steeds doen zich ook vergelijkbare schoolproblemen voor bij de relatief minst en meest gevorderde leerlingen. Deze ‘risicoleerlingen’ ervaren duidelijk méér motivationele, sociale, emotionele, leer- en gedragsproblemen dan gemiddeld gevorderde leerlingen. Via een review van onderzoek werd geanalyseerd wat de oorzaken hiervan zijn. Kenmerken van het reguliere leerstofjaarsysteem creëren verschillende valkuilen en daarmee schoolproblemen voor de risicoleerlingen in elke groep of klas. Maatregelen als interne differentiatie, achterstanden- of gelijkekansenbeleid, zittenblijven, versnellen en passend onderwijs hebben geen blijvende effecten.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Onderwijs