Zoeken op auteur 'Neely de Ronde-Davidse'

School-video-interactiebegeleiding in een leergemeenschap

Jacquelien Bulterman-Bos | Lydia van Hartingsveldt | Neely de Ronde-Davidse

TvO 2021-3

Een middel voor bewustwording en samen leren

Passend onderwijs doet een groot beroep op de pedagogische kwaliteiten van leraren. Leraren geven aan dat de verschillen in onderwijsbehoeften toegenomen zijn en dat problemen complexer zijn geworden. Dat raakt hun gevoelens van handelingsbekwaamheid (self-efficacy). Er is behoefte aan ondersteuning bij het omgaan met deze diversiteit, zeker waar het gaat om gedrag. School-video-interactiebegeleiding (svib) is een effectieve manier om leraren daarbij te helpen. Svib is echter een individuele benadering. Uit onderzoek is bekend dat juist een team van collega’s waarin nauw wordt samengewerkt, helpt om beter in te kunnen spelen op diversiteit. We hebben daarom onderzocht of svib toegepast kan worden in een leergemeenschap. Uit het onderzoek blijkt dat een svib-gemeenschap positieve effecten kan hebben, waarbij leraren zich vooral meer bewust worden van de dingen die goed gaan.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Onderwijs | Persoonlijke ontwikkeling