Zoeken op auteur 'Gineke Hanzen'

Volwassenen met visuele en ernstige verstandelijke beperkingen

Gineke Hanzen

TvO 2021-2

Toe naar meer participatie

Participatie is belangrijk voor iedereen, ook voor volwassenen met visuele en (zeer) ernstige verstandelijke beperkingen. Helaas lijkt het er echter op dat de participatie van deze volwassenen door hun beperkingen niet optimaal is. In dit onderzoek hebben we voor deze kwetsbare doelgroep het begrip participatie gedefinieerd en geoperationaliseerd in zeven domeinen. De mate van participatie blijkt met name beperkt te zijn op de domeinen inclusie en vrije tijd/recreatie. Om de participatie te verbeteren is een nieuwe interventie ontwikkeld, ‘Zorg voor Participatie+’ (ZVP+). De interventie blijkt een positieve invloed te hebben op de attitude die begeleiders hebben over participatie. Ze zijn minder gericht op de beperkingen van de doelgroep en introduceren activiteiten om de rollen te versterken. Hierdoor neemt de actieve betrokkenheid van de doelgroep tijdens activiteiten toe. Het veranderen van attitudes van begeleiders gaat niet vanzelf: extra aandacht is nodig in opleiding van begeleiders en in implementatie van deze interventie.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Interventies | LVB en EMB