Zoeken op auteur 'Tako Engelfriet'

Opinie: Emotionele en psychische mishandeling

Tako Engelfriet | Iris Koops

TvO 2021-1

Een ongezien, onbegrepen en ingrijpend probleem

In elke definitie van huiselijk geweld en kindermishandeling is naast fysiek en seksueel geweld, ook emotionele en psychische mishandeling opgenomen. Deze vormen van mishandeling komen vaak voor en de gevolgen ervan zijn groot. Emotionele en psychische mishandeling krijgen in de praktijk echter nauwelijks de aandacht die nodig is. Het lijkt een institutionele blinde vlek: het is niet expliciet strafbaar en specifieke preventie en zorg ontbreekt. In dit opinieartikel doen we een
aantal aanbevelingen om de zorg rondom emotionele en psychische mishandeling te verbeteren. Daarbij hebben we in het bijzonder aandacht voor vechtscheidingen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Echtscheiding | Kindermishandeling, seksueel geweld en huiselijk geweld