Zoeken op auteur 'Agnes Willemen'

Zindelijkheidsproblemen bij kinderen met een TOS

Nanda van Raaphorst | Agnes Willemen

TvO 2021-1

De rol van executief functioneren

Signalen uit de praktijk wijzen erop dat kinderen met een TOS (taalontwikkelingsstoornis) regelmatig zindelijkheidsproblemen ervaren. Zowel TOS als zindelijkheidsproblemen kunnen voor kind en ouders problematisch zijn, met een lagere kwaliteit van leven en opvoedstress als gevolg. Bovendien kan zindelijkheidsproblematiek negatieve consequenties hebben voor het sociaal functioneren bij deze toch al kwetsbare groep. Er is echter weinig wetenschappelijk onderzoek naar zindelijkheidsproblematiek bij kinderen met een TOS. Uit ons onderzoek blijkt dat kinderen met een TOS inderdaad meer zindelijkheidsproblemen ervaren en pas op latere leeftijd dag- en nachtzindelijkheid bereiken. Dit verschil hangt samen met een verminderde ontwikkeling van de executieve functies van kinderen met een TOS. Met name verminderde inhibitie en werkgeheugen lijken een rol te spelen in de zindelijkheid. Een combinatie van zindelijkheidstraining in executieve functies (EF) zou passend kunnen zijn bij kinderen met een TOS.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Jonge kind