Zoeken op auteur 'Coleta van Dam'

Kortdurende machtigingen in de JeugdzorgPlus

Coleta van Dam | Nina Esmeijer | Imke Schoppink

TvO 2022-2

Verklaringen en effecten van de toename van kortdurende machtigingen gesloten jeugdhulp

Een verblijf in de JeugdzorgPlus is een ingrijpende en kostbare maatregel; er wordt dan ook gestreefd naar zo min mogelijk en zo kort mogelijke gesloten plaatsingen. Om dit te bewerkstelligen worden de laatste jaren meer kortdurende machtigingen afgegeven. In dit onderzoek naar de duur van de machtigingen in de JeugdzorgPlus is informatie opgehaald bij kinderrechters, professionals en jongeren. Hieruit bleek dat korte machtigingen vaak verlengd worden, en dat verlengingen nadelige gevolgen hebben voor de voortgang van de behandeling en zorgen voor stress en valse hoop bij jongeren. Ook komt het voor dat korte machtigingen worden afgegeven vanwege een tekort aan passende alternatieven en vervolgplekken. Het onderzoek levert relevante aanbevelingen op voor de hulpverleningspraktijk.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Jeugdzorg | Jongeren

Beter in transitie met de BETERapp?

Marieke Brouwer | Coleta van Dam | Erik Jansen | Karin Nijhof | Roy Otten | Ron Scholte | Joke Stoffelen

TvO 2021-1

Een onderzoek naar de inzet van een app tijdens de transitie 18-/18+

De transitie naar volwassenheid is voor jongeren veelal een bijzondere, en soms ook belastende periode. Voor jongeren in een jeugdinstelling is deze periode extra belastend. Door de ‘harde knip’ bij 18 jaar verlaten de meeste jongeren de jeugdhulp op deze leeftijd en maken eerder dan leeftijdgenoten stappen naar zelfstandigheid, veelal met een beperkt steunend netwerk. Het project Over de Drempel onderzocht de factoren die voor jongeren een rol spelen tijdens deze transitie vanuit de jeugdhulp, en bekeek in hoeverre een mobiele applicatie (app) hun in deze periode ondersteuning kon bieden. Uit de resultaten van het
onderzoek, waarin een kleinere groep jongeren tijdens en nu hun transitie gevolgd werd, blijkt dat een app ondersteunend kán zijn tijdens de transitie, maar dan náást het contact met de oud-mentor en/of de vervolghulpverlening, en niet in plaats daarvan. Het onderzoek levert ook relevante nevenbevindingen op over de inzet van technologie in de hulpverleningspraktijk.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Digitalisering | Jeugdzorg