Zoeken op auteur 'Pamela Jakobs'

Samen met gezinnen beslissingen nemen, hoe doe je dat precies?

Pamela Jakobs | Charlotte Vissenberg

TvO 2021-1

Een verkennend onderzoek naar de onderbouwing en effectiviteit van beslisinstrumenten voor professionals die samenwerken met gezinnen

Hoewel bekend is dat gezamenlijke besluitvorming van jeugdzorgprofessionals met gezinnen bijdraagt aan betere hulp en ondersteuning gebeurt dit nog te weinig
in de praktijk. Om gezamenlijke besluitvorming te ondersteunen zijn beslisinstrumenten beschikbaar. De meeste beslisinstrumenten zijn echter nog niet geƫvalueerd. Dit artikel brengt in kaart wat er bekend is over beslisinstrumenten voor professionals die samen met gezinnen werken.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Interventies | Jeugdzorg | Samenwerking (ketenpartners)