Zoeken op auteur 'Joyce Gubbels'

Kenmerken van excellente lezers

Brenda van den Broek | Joyce Gubbels

TvO 2020-4

Meer zelfvertrouwen en leesplezier

Het aantal excellent lezende leerlingen is in Nederland al jaren opvallend klein en het lijkt erop dat er op dit moment potentieel onbenut blijft. In het huidige
onderzoek is onderzocht door welke motivationele kenmerken de groep excellent lezende leerlingen zich onderscheidt van de andere leerlingen. Hiervoor zijn
aanvullende analyses uitgevoerd op de Nederlandse data van de internationale PIRLS 2016-studie. De resultaten laten zien dat excellent lezende leerlingen in vergelijking met andere leerlingen vooral meer vertrouwen hebben in hun eigen leesvaardigheid en in hun vrije tijd meer lezen voor hun plezier. Dit onderstreept het belang van brede stimuleringsprogramma’s waarin aandacht is voor zowel leesvaardigheid als voor zelfvertrouwen en leesplezier. Het aanbieden van rijke teksten die aansluiten bij het niveau en de interesses van leerlingen zou daarvan een onderdeel kunnen zijn.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Diagnostiek | Onderwijs