Zoeken op auteur 'Christiaan Ruppert'

Geweld in de jeugdzorg

Jan Hendriks | Christiaan Ruppert

TvO 2020-4

Wat nu, na twee grote onderzoeken naar (seksueel) geweld on de jeugdzorg?

In dit artikel wordt ingegaan op twee rapporten over (seksueel) geweld in de jeugdzorg. De aanpak van de commissie- Samson en commissie-De Winter wordt kort uiteengezet, evenals de analyses en aanbevelingen. Kinderen waren in de periode vanaf 1945 tot nu regelmatig niet veilig in de jeugdzorg. Ook nu komen
seksueel misbruik en geweld nog voor, aldus beide commissies. Het artikel mondt uit in een oproep om snel en concreet aan de slag te gaan met de aanbevelingen. Er is nog te weinig gebeurd om de veiligheid van kinderen in de jeugdzorg daadwerkelijk te vergroten.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Jeugdzorg | Kindermishandeling, seksueel geweld en huiselijk geweld