Zoeken op auteur 'Sanne Giesbers'

Emotionele ondersteuning in families van mensen met een licht verstandelijke beperking

Petri Embregts | Sanne Giesbers | Lex Hendriks

TvO 2020-4

Het belang van wederkerigheid

Informele netwerken, waar familieleden vaak een grote rol in vervullen, zijn steeds belangrijker geworden in de ondersteuning van mensen met een (licht)
verstandelijke beperking. Binnen dit onderzoek werden de ervaringen van mensen met een licht verstandelijke beperking en hun familieleden over hun familienetwerk in kaart gebracht. Uit het onderzoek kan worden geconcludeerd dat het van groot belang is om niet alleen te kijken naar de ondersteuning die
mensen met een licht verstandelijke beperking kunnen ontvangen, maar ook naar wat zij zelf voor de ander kunnen betekenen. Om betekenisvolle relaties met
belangrijke anderen te stimuleren en sociale inclusie te bevorderen is het belangrijk een dialoog te starten met zowel mensen met een licht verstandelijke beperking als hun naasten.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: LVB en EMB