Zoeken op auteur 'Henk Nijman'

Grensoverschrijdend gedrag bij mensen met een licht verstandelijke beperking

Kim van den Bogaard | Petri Embregts | Henk Nijman

TvO 2020-3

Het perspectief van de cliënt en begeleiders

Grensoverschrijdend gedrag, zoals agressie, zelfbeschadigend en seksueel ongepast gedrag, komt vaker voor bij mensen met een verstandelijke beperking dan bij mensen zonder verstandelijke beperking. Het kan ernstige gevolgen hebben, zowel voor de persoon die het gedrag laat zien als voor de omgeving. Hoewel er steeds meer aandacht is voor deze doelgroep, is er nog weinig bekend over de triggers, consequenties en omstandigheden van grensoverschrijdend gedrag in relatie tot de omgeving. Voor gerichte interventies is deze kennis noodzakelijk. Uit structurele klinische observatie, een review en kwalitatieve interviewstudies komt naar voren dat het meeste grensoverschrijdend gedrag veroorzaakt wordt door een kleine groep mensen. Daarnaast blijkt dat triggers van grensoverschrijdend gedrag zowel in de persoon zelf, in interacties als in situaties kunnen zitten. Bovendien blijkt dat begeleiders en cliënten deels andere redenen noemen voor het ontstaan van het gedrag. Het meenemen van beide perspectieven is dan ook belangrijk om adequaat te reageren op grensoverschrijdend gedrag.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: LVB en EMB | Sociaal emotionele- en gedragsproblemen