Zoeken op auteur 'Dorothee Horstkötter'

Regeert de angst?

Dorothee Horstkötter | Anke Snoek

TvO 2020-3

De betekenis van neurobiologie en genetica van antisociaal gedrag bij jeugdigen vanuit het perspectief van professionals in justitiële en gesloten jeugdzorg

Neurobiologisch onderzoek heeft in de afgelopen decennia veel inzichten opgeleverd in de oorsprong van antisociaal gedrag (ASB). Er lijkt echter een kloof te zijn
tussen deze groeiende inzichten en de praktijk. In een kwalitatief onderzoek spraken we professionals werkzaam in gesloten en justitiële jeugdzorg over de wijze waarop de nieuwe wetenschappelijke inzichten waardevol kunnen zijn voor hun werkveld. Onbekendheid met de genetische en neurobiologische inzichten bleken deze onbemind te maken. Professionals waren bovendien bang dat de nieuwe inzichten de kern van hun dagelijkse praktijk zou kunnen bedreigen, die gebaseerd is op veranderbaarheid en sociale factoren. Ze zagen echter ook dat genetische en neurobiologische verklaringen een waardevolle aanvulling of ondersteuning konden zijn op hun werk.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Sociaal emotionele- en gedragsproblemen