Zoeken op auteur 'Anne Hendriks'

Meten, voorspellen en behandelen van agressie bij kinderen

Anne Hendriks

TvO 2020-3

Meer inzicht in een complexe stoornis

Agressie bij kinderen gaat gepaard met negatieve uitkomsten voor het kind zelf en de omgeving. Het is dan ook belangrijk om het te voorkomen of effectief te behandelen. Met het onderzoek beschreven in dit artikel hebben we getracht meer inzicht te verkrijgen in het meten, voorspellen en behandelen van agressie bij kinderen. De resultaten laten zien dat er nog veel te leren valt over agressie. Zo blijken er grote verschillen te bestaan tussen meetinstrumenten bedoeld om het
niveau van agressie te meten. Verder zien we dat zowel distale als proximale variabelen voorspellend zijn voor agressie bij kinderen. Een systematische
analyse van de literatuur over de behandeling van agressieproblematiek bij kinderen ten slotte laat zien dat effecten van behandeling gemiddeld klein zijn. Met name kinderen met zwaardere vormen van agressie profiteren meer van behandeling, en betrokkenheid van ouders leidt tot grotere effecten. Meer onderzoek is noodzakelijk om de behandelresultaten te verbeteren en de individuele en maatschappelijke effecten van agressieproblematiek te verminderen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Diagnostiek | Interventies | Sociaal emotionele- en gedragsproblemen