Zoeken op auteur 'Veronique van Miert'

'Een hardt verhaal'

Sheila Adjiembaks | Veronique van Miert

TvO 2020-3

Een pilot gericht op de narratieve benadering in een JJI

Uit onderzoek blijkt dat jongeren zowel tijdens als na hun verblijf in een justitiële jeugdinrichting (JJI) ervaren dat medewerkers hen niet echt kennen. Dit terwijl het
ervaren van verbinding in de werkrelatie van groot belang is. Een narratieve benadering kan bijdragen aan het versterken van de werkrelatie tussen medewerkers en jongeren. Daarmee wordt immers ruimte geboden voor wat betekenisvol is vanuit het eigen verhaal. In dit artikel bespreken we de resultaten van een pilot in een JJI waarin een toegepaste narratieve methodiek is ingezet van Young in Prison. De resultaten suggereren dat de methodiek voor zowel professionals als de jongeren betekenisvol kan zijn.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Interventies | Jeugdzorg