Zoeken op auteur 'Liza van den Bosch'

Variatie in begrijpend lezen

Liza van den Bosch

TvO 2020-3

Focus op taalvaardigheid, niet op taalachtergrond

Begrijpend lezen is een complexe vaardigheid en er bestaan grote individuele verschillen tussen kinderen. Sommige kinderen komen gemakkelijk tot goed begrip van een tekst, terwijl anderen daar veel moeite mee hebben. Begrijpend lezen kan vooral lastig zijn voor kinderen die thuis een andere taal spreken en op school leren lezen in hun tweede taal. Uit ons onderzoek bij beginnende lezers blijkt dat hun niveau in grote mate afhangt van hun taalvaardigheid (en niet zozeer hun taalachtergrond) en dat het daarbij van belang is om niet alleen te kijken naar de schooltaal maar ook naar de thuistaal van tweede-taallezers.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Diversiteit en integratie | Onderwijs