Zoeken op auteur 'Marit Kip'

Institutionele agressie in de jeugdzorg

Hans Ket | Marit Kip | Leoniek Kroneman | Arne Popma | Anne-Marie Slotboom

TvO 2020-2

Institutionele agressie – agressie van jongeren binnen een gesloten jeugdzorginstelling – is een veelvoorkomend probleem met ernstige gevolgen voor de betrokken jongeren, hun groepsgenoten en behandelaars. In de literatuur is tot op heden voornamelijk aandacht geweest voor individuele factoren die agressie
beïnvloeden. Het is echter noodzakelijk om ook inzicht te verkrijgen in instellingsgebonden factoren (privacy, personeel, behandeling), om residentiële instellingen te ondersteunen in het beperken en voorkomen van institutionele agressie.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: