Zoeken op auteur 'Niek Frans'

Signalering met de Cito-kleutertoetsen

Niek Frans | Alexander Minnaert | Ineke Oenema-Mostert | Wendy Post

TvO 2020-2

De kleutertoetsen van Cito zijn de afgelopen jaren veelvuldig in het nieuws geweest. De toetsen zouden niet betrouwbaar genoeg zijn om taal- en/of rekenproblemen vast te stellen bij kleuters. In 2013 zijn we gestart met een uitgebreid onderzoek naar de bruikbaarheid van deze toetsen voor het signaleren van
taal- en/of rekenproblemen. In een serie diepte-interviews met kleuterleerkrachten en een analyse van toetsgegevens van ruim 1.800 leerlingen hebben we gekeken naar het ervaren nut en de stabiliteit van de scores tussen groep 1 en groep 6.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Diagnostiek | Onderwijs