Zoeken op auteur 'Ruben Boers'

Zoeken naar de toekomst

Ruben Boers

TvO 2020-1

In Nederland bevindt zich een grote groep jongeren en jongvolwassenen zonder nationaliteit. Zij zijn Nederlands, groeien hier op, maar mogen niet (of slechts gedeeltelijk) naar school, ze mogen niet werken en niet op andere manieren bijdragen aan de maatschappij. Zij worden in een kwetsbare en afhankelijke positie gedwongen en hebben te maken met stigma en uitsluiting. Dit artikel bespreekt de rol van het ongedocumenteerd zijn op de identiteitsontwikkeling van jongeren aan de hand van een casus.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Adolescentie | Diversiteit en integratie