Zoeken op auteur 'Linda van den Haak'

Early Life Stress

Linda van den Haak | Frans Pijpers | Yvonne Vanneste | Ellen-Joan Wessels

TvO 2019-5

In dit artikel vragen we aandacht voor de toename van stress bij kinderen en hoe dat zal leiden tot steeds meer gezondheidsproblemen wanneer we niet ingrijpen. We leggen uit hoe stress gezond blijft en bijdraagt aan een gezonde groei en ontwikkeling, leggen uit wat we verstaan onder Early Life Stress en presenteren aangrijpingspunten voor preventie van Early Life Stress. Wij presenteren het Allostatische Belasting Model (ABM), een conceptuele ‘kapstok’ die kan worden gebruikt om de wetenschappelijke kennis toe te passen in de praktijk.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Diagnostiek | Jonge kind | Samenwerking (ketenpartners)