Zoeken op auteur 'Mieke Ketelaars'

‘Meer aandacht nodig voor levend verlies bij ouders'

Mieke Ketelaars | Edith Raap

TvO 2022-2

Ouders van kinderen met een beperking of chronische aandoening krijgen vaak te maken met gevoelens van verlies, maar professionals hebben daar nog weinig oog voor. Ontwikkelingspsycholoog en onderzoeker Edith Raap pleit ervoor om in de begeleiding van gezinnen expliciet aandacht te hebben voor levend verlies. Zij onderzoekt de komende jaren wat levend verlies voor ouders inhoudt en hoe professionals ouders hierin kunnen steunen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Ouders | Rouwverwerken

Psychosociale problemen onder studenten

Mieke Ketelaars

TvO 2021-5

Met de pandemie is er meer aandacht dan ooit voor het welzijn van studenten. En dat is maar goed ook, aldus onderzoeker Jolien Dopmeijer. ‘We denken vaak, het zijn volwassen mensen, die redden zich wel. Maar ze zitten nog volop in hun ontwikkeling.' Wat maakt studenten zo kwetsbaar? En belangrijker, hoe kunnen we hen beter begeleiden?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Corona | Jongeren | Psychosociale problemen

Jubileumartikel - Eenzaam, maar niet alleen

Annemiek Harder | Mieke Ketelaars

TvO 2021-4

In ons jubileumjaar blikken we terug op artikelen die in het verleden in TvO zijn gepubliceerd en spreken we hier met een expert over. Hoe heeft de kennis zich ontwikkeld? En staan we nog steeds achter de conclusies? In deze vierde jubileumbespreking spreken we met Annemiek Harder over een artikel uit 1987 over eenzaamheid van jeugdigen in tehuizen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Jeugdzorg | Sociaal emotionele- en gedragsproblemen

Jubileumartikel - ICT is een middel, geen doel

Mieke Ketelaars | Nadira Saab

TvO 2021-3

In ons jubileumjaar blikken we terug op artikelen die in het verleden in TvO zijn gepubliceerd en spreken we hier met een expert over. Hoe heeft de kennis zich ontwikkeld? En staan we nog steeds achter de conclusies? In deze derde jubileumbespreking praten we met Nadira Saab, over een artikel uit 1986 over de mogelijkheden van het gebruik van de computer voor orthopedagogische doeleinden.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Digitalisering | Onderwijs

Jubileumartikel - Ook het besef dat we slechts het topje van de ijsberg zien, is een stap vooruit

Mieke Ketelaars | Thekla Vrolijk-Bosschaert

TvO 2021-2

In ons jubileumjaar blikken we terug op artikelen die in het verleden in TvO zijn gepubliceerd en spreken we hier met een expert over. Hoe heeft de kennis zich ontwikkeld? En staan we nog steeds achter de conclusies? In deze tweede jubileumbespreking spreken we met Thekla Vrolijk-Bosschaart, over een artikel uit 1986 over de signalen van seksueel misbruik bij jonge kinderen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Jonge kind | Kindermishandeling, seksueel geweld en huiselijk geweld

Jubileum artikel - Let bij inclusie op behoud van eigenheid

Mieke Ketelaars | Annet de Klerk

TvO 2021-1

In ons jubileumjaar blikken we terug op artikelen die in het verleden in TvO zijn gepubliceerd en spreken we hier met een expert over. Hoe heeft de kennis zich ontwikkeld? En staan we nog steeds achter de conclusies? In deze eerste jubileumbespreking spreken we met Annet de Klerk, directeur bij Kentalis Talent, over een artikel uit 1975 getiteld 'Integratie van gehoorgestoorde kinderen in het gewone onderwijs'.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Onderwijs

Vroegsignalering van hoogbegaafdheid: de tools zijn er, maar de praktijk blijft achter

Mieke Ketelaars | Dorien Kok

TvO 2020-5

Er is voldoende kennis over vroege signalen van hoogbegaafdheid. Bovendien kunnen we met het huidige arsenaal aan signaleringsinstrumenten goed uit de voeten. Toch blijkt vroegsignalering in de praktijk ernstig achter, concludeert Dorien Kok, directeur-bestuurder van de Omniumschool. Al jaren zet zij zich in om vroegsignalering beter op de kaart te krijgen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Hoogbegaafdheid | Onderwijs

Samen op weg naar volwassenheid

Mieke Ketelaars

TvO 2019-3

De transitie van jeugd naar volwassenheid is voor veel jongeren een lastige opgave. Voor jongeren met een licht verstandelijke beperking en psychische problematiek geldt dit nog sterker. Een transitiecoach kan in dit proces laagdrempelige hulp bieden die aansluit bij de wensen en behoeften van de jongeren.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Adolescentie | Interventies | LVB en EMB | Opvoeding | Ouders | Samenwerking (ketenpartners) | Sociaal emotionele- en gedragsproblemen