Zoeken op auteur 'Liesbeth Schlichting'

Taaldiagnose-ondersteunende methoden bij Turks- Nederlandse en Marokkaans-Nederlandse kleuters

Peter Dekker | Liesbeth Schlichting

TvO 2018 1&2

In dit artikel wordt verslag gedaan van een onderzoek betreffende de Nederlandse taalvaardigheid van Turks-Nederlandse en Marokkaans-Nederlandse kinderen van 4;0 - 7;0 jaar. De onderzochte kinderen kwamen uit twee populaties: kinderen uit het regulier basisonderwijs (n=541) en kinderen met de diagnose taalontwikkelingsstoornis (TOS) uit een type speciaal basisonderwijs, het cluster-2 onderwijs (n = 47).

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Diagnostiek | Diversiteit en integratie | Onderwijs