Zoeken op auteur 'Trees Das'

Het Huis van Professionaliteit

Trees Das | Merlijn Timmers

TvO 2020-4

Een methodiek om professioneel handelen te onderzoeken

Er wordt steeds meer belang gehecht aan een professionele attitude en het verantwoorden van de keuzes die gemaakt worden ten aanzien van het inzetten van methoden en technieken en vaardigheden. Professionalisering is immers een continu en dynamisch proces dat gericht is op het verbeteren, corrigeren of herijken van handelen. Ook wordt tegenwoordig steeds meer nadruk gelegd op de onderbouwing en verantwoording van wat professioneel handelen wordt genoemd. In dit artikel wordt verduidelijkt hoe je je professionaliteit kunt ontwikkelen met behulp van het Huis van Professionaliteit. Dit wordt beschreven aan de hand van een uitgewerkt praktijkvoorbeeld.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Persoonlijke ontwikkeling

Meer dan registreren! Preventie van schoolverzuim en thuiszittende leerlingen vanuit SWPBS-aanpak

Trees Das | José Wichers-Bots

TvO 2018 11&12

In het schooljaar 2016/2017 bezochten ruim 8.000 leerplichtige leerlingen geen school. De ambitie is dat in 2020 geen enkel kind langer dan drie maanden thuiszit zonder passend onderwijs of zorgaanbod. In dit artikel wordt ingegaan op de mogelijkheden die een school heeft om een preventief beleid te ontwikkelen ten aanzien van schoolverzuim vanuit de SWPBS-aanpak.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Adolescentie | Brein | Diagnostiek | Digitalisering | Diversiteit en integratie | Echtscheiding | Hoogbegaafdheid | Interventies | Jonge kind | Kindermishandeling, seksueel geweld en huiselijk geweld | LVB en EMB | Onderwijs | Opvoeding | Ouders | Samenwerking (ketenpartners) | Sociaal emotionele- en gedragsproblemen | Verslavingsproblematiek