Zoeken op auteur 'Joke Stoffelen '

Beter in transitie met de BETERapp?

Marieke Brouwer | Coleta van Dam | Erik Jansen | Karin Nijhof | Roy Otten | Ron Scholte | Joke Stoffelen

TvO 2021-1

Een onderzoek naar de inzet van een app tijdens de transitie 18-/18+

De transitie naar volwassenheid is voor jongeren veelal een bijzondere, en soms ook belastende periode. Voor jongeren in een jeugdinstelling is deze periode extra belastend. Door de ‘harde knip’ bij 18 jaar verlaten de meeste jongeren de jeugdhulp op deze leeftijd en maken eerder dan leeftijdgenoten stappen naar zelfstandigheid, veelal met een beperkt steunend netwerk. Het project Over de Drempel onderzocht de factoren die voor jongeren een rol spelen tijdens deze transitie vanuit de jeugdhulp, en bekeek in hoeverre een mobiele applicatie (app) hun in deze periode ondersteuning kon bieden. Uit de resultaten van het
onderzoek, waarin een kleinere groep jongeren tijdens en nu hun transitie gevolgd werd, blijkt dat een app ondersteunend kán zijn tijdens de transitie, maar dan náást het contact met de oud-mentor en/of de vervolghulpverlening, en niet in plaats daarvan. Het onderzoek levert ook relevante nevenbevindingen op over de inzet van technologie in de hulpverleningspraktijk.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Digitalisering | Jeugdzorg

Seksualiteit en mensen met een verstandelijke beperking - Een wetenschappelijke verkenning

Joke Stoffelen

TvO 2019-1

Seksualiteit bij mensen met een verstandelijke beperking is een wezenlijk thema. Mensen met een verstandelijke beperking hebben, net als alle mensen, seksuele rechten. Aandacht voor seksualiteit heeft een directe relatie met de kwaliteit van leven. In de begeleiding van mensen met een verstandelijke beperking ligt het accent nog te vaak op probleemgedrag, seksueel misbruik en de risico’s van seksueel gedrag.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Kindermishandeling, seksueel geweld en huiselijk geweld | LVB en EMB