Zoeken op auteur 'Charlotte Vissenberg'

Samen met gezinnen beslissingen nemen, hoe doe je dat precies?

Pamela Jakobs | Charlotte Vissenberg

TvO 2021-1

Een verkennend onderzoek naar de onderbouwing en effectiviteit van beslisinstrumenten voor professionals die samenwerken met gezinnen

Hoewel bekend is dat gezamenlijke besluitvorming van jeugdzorgprofessionals met gezinnen bijdraagt aan betere hulp en ondersteuning gebeurt dit nog te weinig
in de praktijk. Om gezamenlijke besluitvorming te ondersteunen zijn beslisinstrumenten beschikbaar. De meeste beslisinstrumenten zijn echter nog niet geëvalueerd. Dit artikel brengt in kaart wat er bekend is over beslisinstrumenten voor professionals die samen met gezinnen werken.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Interventies | Jeugdzorg | Samenwerking (ketenpartners)

Een gat tussen wetenschap en praktijk: Een explorerend onderzoek naar de wijze waarop behandelingen in de residentiële zorg worden vormgegeven

Hilde Tempel | Charlotte Vissenberg

TvO 2018 11&12

Ondanks pogingen om het aantal uithuisplaatsingen terug te dringen, is het aantal opnames in residentiële instellingen in Nederland hoog. Dit onderzoek bevat een analyse van de behandelingen van jeugdigen in residentiële instellingen. Bekende succesfactoren bij residentiële behandelingen zijn het maken van een verklarende analyse van het gedrag en de problematiek, het betrekken van het gezin, cognitief gedragstherapeutische interventies, en het werken volgens richtlijnen en het inzetten van evidence based behandelingen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Diagnostiek | Interventies | Opvoeding