Zoeken op auteur 'Hilde Tempel '

Een gat tussen wetenschap en praktijk: Een explorerend onderzoek naar de wijze waarop behandelingen in de residentiële zorg worden vormgegeven

Hilde Tempel | Charlotte Vissenberg

TvO 2018 11&12

Ondanks pogingen om het aantal uithuisplaatsingen terug te dringen, is het aantal opnames in residentiële instellingen in Nederland hoog. Dit onderzoek bevat een analyse van de behandelingen van jeugdigen in residentiële instellingen. Bekende succesfactoren bij residentiële behandelingen zijn het maken van een verklarende analyse van het gedrag en de problematiek, het betrekken van het gezin, cognitief gedragstherapeutische interventies, en het werken volgens richtlijnen en het inzetten van evidence based behandelingen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Diagnostiek | Interventies | Opvoeding