Zoeken op auteur 'Annemieke Konijnendijk '

Van papier naar praktijk? Handelen bij vermoedens van kindermishandeling

Annemieke Konijnendijk

TvO 2018 11&12

Kindermishandeling heeft een leven lang impact. Vroeg en snel ingrijpen is daarom essentieel. Professionals krijgen een steeds grotere rol bij de aanpak van dit probleem. Om hen daarbij te ondersteunen zijn richtlijnen ontwikkeld. Dit promotieonderzoek onderzocht in hoeverre professionals, met name in de Jeugdgezondheidszorg, de richtlijnaanbevelingen uitvoeren. Daarnaast is onderzocht of een digitaal hulpmiddel bijdraagt aan betere naleving van de richtlijn en snellere toegang tot richtlijninformatie.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Kindermishandeling, seksueel geweld en huiselijk geweld