Zoeken op auteur 'Mariska Klein Velderman'

Validiteit van de Lijst Signalen Verstoorde Gehechtheid

Jennie Alberti | Hedwig van Bakel | Ruby Hall | Mariska Klein Velderman | Marianne de Wolff

TvO 2022-5

Een belangrijke taak voor professionals die werken met jonge kinderen is het ondersteunen van gezonde relaties tussen ouders en kind. In deze studie is de validiteit van een korte screeningslijst voor verstoorde gehechtheidsrelaties
onderzocht: Lijst Signalen Verstoorde Gehechtheid (LSVG).

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Infant Mental Health

Parallel ouderschap na scheiding

Mariska Klein Velderman | Fieke Pannebakker | Marco Wezenberg | Ilona Wildeman

TvO 2022-1

Rust en duidelijkheid voor ouders en kinderen

Jaarlijks gaan bijna 50 duizend ouderparen met minderjarige kinderen uit elkaar. Daarbij zijn 86 duizend kinderen betrokken (Lemmers et al., 2019). Een scheiding is een ingrijpende gebeurtenis voor zowel de ouders als de kinderen, die vaak leidt tot verdriet, een toename van ervaren stress en verminderd welzijn van ouders en kinderen (bijv. Amato & James, 2010; Van der Valk et al., 2004).

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Ouders | Scheiding

Impact van scheiding op het jonge kind

Paula van Dommelen | Mariska Klein Velderman | Fieke Pannebakker

TvO 2018 6

Dit artikel verkent het verband tussen scheiding en psychosociaal functioneren en welbevinden van kinderen in groep 3 en 4 van de basisschool.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Echtscheiding | Jonge kind | Opvoeding | Sociaal emotionele- en gedragsproblemen