Zoeken op auteur 'Petri Embregts'

Emotionele ondersteuning in families van mensen met een licht verstandelijke beperking

Petri Embregts | Sanne Giesbers | Lex Hendriks

TvO 2020-4

Het belang van wederkerigheid

Informele netwerken, waar familieleden vaak een grote rol in vervullen, zijn steeds belangrijker geworden in de ondersteuning van mensen met een (licht)
verstandelijke beperking. Binnen dit onderzoek werden de ervaringen van mensen met een licht verstandelijke beperking en hun familieleden over hun familienetwerk in kaart gebracht. Uit het onderzoek kan worden geconcludeerd dat het van groot belang is om niet alleen te kijken naar de ondersteuning die
mensen met een licht verstandelijke beperking kunnen ontvangen, maar ook naar wat zij zelf voor de ander kunnen betekenen. Om betekenisvolle relaties met
belangrijke anderen te stimuleren en sociale inclusie te bevorderen is het belangrijk een dialoog te starten met zowel mensen met een licht verstandelijke beperking als hun naasten.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: LVB en EMB

Grensoverschrijdend gedrag bij mensen met een licht verstandelijke beperking

Kim van den Bogaard | Petri Embregts | Henk Nijman

TvO 2020-3

Het perspectief van de cliënt en begeleiders

Grensoverschrijdend gedrag, zoals agressie, zelfbeschadigend en seksueel ongepast gedrag, komt vaker voor bij mensen met een verstandelijke beperking dan bij mensen zonder verstandelijke beperking. Het kan ernstige gevolgen hebben, zowel voor de persoon die het gedrag laat zien als voor de omgeving. Hoewel er steeds meer aandacht is voor deze doelgroep, is er nog weinig bekend over de triggers, consequenties en omstandigheden van grensoverschrijdend gedrag in relatie tot de omgeving. Voor gerichte interventies is deze kennis noodzakelijk. Uit structurele klinische observatie, een review en kwalitatieve interviewstudies komt naar voren dat het meeste grensoverschrijdend gedrag veroorzaakt wordt door een kleine groep mensen. Daarnaast blijkt dat triggers van grensoverschrijdend gedrag zowel in de persoon zelf, in interacties als in situaties kunnen zitten. Bovendien blijkt dat begeleiders en cliënten deels andere redenen noemen voor het ontstaan van het gedrag. Het meenemen van beide perspectieven is dan ook belangrijk om adequaat te reageren op grensoverschrijdend gedrag.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: LVB en EMB | Sociaal emotionele- en gedragsproblemen

Help mijn gedachte

Fred Constant | Petri Embregts | Ton Gofers | Marieke van de Ligt | Wietske van Oorsouw | Sanne Rasing

TvO 2018 5

Een explorerend onderzoek naar de effectiviteit van dagbehandeling bij mensen met een lichte verstandelijke beperking en psychiatrische problematiek.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Interventies | LVB en EMB