Colofon

Tijdschrift voor Orthopedagogiek is een uitgave van: Instondo B.V., Binnen Kalkhaven 263, 3311 JC Dordrecht, T +31 (0)78 645 50 85, info@instondo.nl, www.instondo.nl.

Uitgever: Janneke van Loon, T +31 (0)78 645 50 85, j.vanloon@instondo.nl.

Adjunct-uitgever: Manon Kok, m.kok@instondo.nl

Coördinatie: Eveline van Amstel, e.vanamstel@instondo.nl.

Hoofdredactie: Drs. Birgit Jaarsma

Eindredactie: Olga Koppenhagen, Tekst & Traffic.

Redactie: Janneke Altenburg, Dr. Hinke Endedijk, Florine Engelberts Msc., Dr. Rianne Kok, Dr. Mirjam Kouijzer, Dr. Evelien Platje en Dr. Gemma Zantinge.

Vormgeving: Verloop Drukkerij, T +31 (0)78 691 28 99, www.verloop.nl.

Fotografie: Ren√© Schotanus, info@reneschotanus.com.

Druk: Veldhuis Media BV, T +31 (0)57 234 97 00, I www.veldhuismedia.nl.

Zelf bijdragen?
Heeft u zelf suggesties voor onderwerpen of zou u willen publiceren in TvO? Stuur dan een bericht naar Eveline van Amstel, via: e.vanamstel@instondo.nl.

Adverteren?
Voor informatie over mogelijkheden kunt u zich richten tot de uitgever via:sales@instondo.nl t.a.v. mevrouw M. Kok. 

Contact
Heeft u een vraag of opmerking over Tijdschrift voor Orthopedagogiek of over deze site? U kunt hiervoor dit formulier gebruiken. Heeft u een vraag over uw factuur of lidmaatschap? Dan kunt u ook rechtstreeks mailen naar:administratie@instondo.nl. Bijdragen als auteur? Bezoek dan de auteurspagina.

De redactie van TvO van links naar rechts: Gemma Zantinge, Mieke Ketelaars (oud-hoofdredacteur), Mirjam Kouijzer, Lot Huurdeman (niet meer werkzaam), Hinke Endedijk, Rianne Kok, Florine Engelberts, Evelien Platje. Bovenstaande foto van de redactie werd gemaakt tijdens de Landelijke Conferentie over de Toekomst van de Orthopedagoog op 25 november 2019.