Colofon


Tijdschrift voor Orthopedagogiek 
is een uitgave van: Instondo B.V., Binnen Kalkhaven 263, 3311 JC Dordrecht, T +31 (0)78 645 50 85, E info@instondo.nl, I www.instondo.nl.

Uitgever: Marcel Mathijssen, T +31 (0)78 645 50 85, E m.mathijssen@instondo.nl.
Adjunct uitgever: Lot Huurdeman, T +31 (0)78 645 50 85, E l.huurdeman@instondo.nl.

Hoofdredactie: Dr. Mieke Ketelaars, Freelance wetenschapsjournalist en Kennisredacteur VGCt, E m.ketelaars@instondo.nl

Eindredactie/co√∂rdinatie: Olga Koppenhagen, Tekst & Traffic

Redactie: Msc. Flortine Engelberts, Dr. Rianne Kok, Dr. Mirjam Kouijzer, Dr. Evelien Platje, Dr. Gemma Zantinge, Dr. Hinke Endedijk

Vormgeving: Verloop Drukkerij, T +31 (0)78 691 28 99, I www.verloop.nl

Fotografie: Ren√© Schotanus, info@reneschotanus.com

Druk: Veldhuis Media BV, T +31 (0)57 234 97 00, I www.veldhuismedia.nl 

Zelf bijdragen?
Heeft u zelf suggesties voor onderwerpen of zou u willen publiceren in TvO? Stuur dan een bericht naar de hoofdredacteur Mieke Ketelaars, via: m.ketelaars@instondo.nl

Cover Tvo 2019 4

Nieuwsbrief

Vul uw e-mailadres in en ontvang onze nieuwsbrief.